Stiri: Agricultura

Sprijin financiar pentru fermieri 2021

FNGCIMM facilitează accesul la finanţare pentru fermieri

15.12.2015

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) continuă facilitarea accesului la finanţare pentru antreprenorii din domeniul agricol prin dezvoltarea parteneriatului cu băncile finanţatoare şi Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură.

Instituţia a semnat cu Piraeus Bank și APIA, Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii măsurii 215 – plăţi privind bunăstarea animalelor, păsări (sesiunea II, anul II de angajament şi sesiunea I anul IV de angajament), precum și pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine 2015.

În baza ultimelor documente semnate, beneficiarii măsurii 215 – plăţi privind bunăstarea animalelor, păsări (sesiunea II, anul II de angajament şi sesiunea I anul IV de angajament) pot accesa credite de la OTP Bank, garantate de FNGCIMM.

FNGCIMM a semnat Acte Adiționale la Convenția privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente cu Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, OTP Bank, Unicredit Bank, EXIM BANK, Credit Agricol Bank, Piraeus Bank și Banca Comercială Feroviară, pentru a putea oferi credite garantate beneficiarilor schemelor de plăți directe în sectorul vegetal Campania 2015.

Clienţii băncilor partenere, în baza adeverințelor eliberate de APIA, pot accesa credite garantate în procent de maxim 80% de către FNGCIMM.

Beneficiarii trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene privind orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate şi să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru finanțarea accesată.

Pentru acordarea garanției se plătește un singur comision de garantare, stabilit pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare în funcţie de suma efectiv garantată, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 – MADR.