FNGCIMM garantează creditele pentru pentru ajutoarele naţionale în sectorul zootehnic

02.12.2015

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) va garanta creditele acordate de UNICREDIT BANK, EXIM BANK şi CEC BANK pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine 2015

Fondul a semnat cu cele trei banci și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii ajutoarelor naţionale, semnarea urmând să permită clienţilor accesarea unor credite garantate în procent de maxim 80%, în baza adeverinței eliberate de APIA.

Beneficiarii trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene privind orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate şi să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru finanțarea accesată.

Pentru obţinerea garanţiei, beneficiarii vor depune la banca finanţatoare documentaţia de credit iar garanția va fi acordată, la solicitarea băncii, după analiza acestei documentații.

Pentru acordarea garanției se plătește un singur comision de garantare, stabilit pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare în funcţie de suma efectiv garantată, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 – MADR.

Prin dezvoltarea parteneriatului cu băncile finanţatoare şi Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, FNGCIMM continuă facilitarea accesului la finanţare pentru antreprenorii din domeniul agricol.