Stiri: Energie

Fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii din mediul rural

Fondul pentru Modernizare: BEI a efectuat o plată în valoare de peste 1 milion de euro

28.12.2023

Fondul pentru Modernizare. Banca Europeană de Investiții (BEI) a finalizat plata sumei de 1.025.414.431 euro către România, suma reprezentând valoarea totală a proiectelor aprobate spre finanțare prin Fondul pentru Modernizare, în sesiunea de toamnă a Comitetului pentru Investiții.

Decizia Comisiei Europene

Plățile au fost efectuate în baza Deciziei Comisiei privind plata veniturilor din Fondul de Modernizare în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului – Al doilea ciclu bianual de plăți din 2023.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/10012 al Comisiei, Cehia, Estonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au înaintat un total de 49 de propuneri de investiții Băncii Europene de Investiții (BEI) și Comitetului pentru Investiții.

Fondul pentru Modernizare. Propuneri

România a înaintat șapte propuneri de investiții neprioritare și nouă propuneri de investiții prioritare, dintre care una privind o plată ulterioară pentru o schemă pentru care a fost plătită o primă sumă de finanțare în temeiul Deciziei Comisiei C(2022) 3496.

Investiții prioritare

Cele două investiții prioritare pentru care au fost efectuate plăți sunt:

1. Proiect-pilot DigiTEL Green – Reabilitarea stației de 220/110/20kV Mostiștea în concept de stație digitală și cu impact redus asupra mediului, beneficiar CNTEE Transelectrica SA. Valoarea totală a proiectului este de 59,139,709.44 euro, din care 48,340,733.89 euro din Fondul pentru Modernizare.

2. Sprijin pentru reducerea consumului de energie prin eficiență energetică în sectorul transporturilor- material rulant durabil, beneficiar Ministerul Transporturilor. Valoarea totală a proiectului este de 559,593,633.00 euro, din care 470,246,750.00 euro finanțare din Fondul pentru modernizare.

CET Mintia

Investiția neprioritară Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia (acoperind și alți consumatori industriali și casnici), propunerea SNTGN Transgaz SA, beneficiază de finanțare de 6. 826.947 euro.

Pentru schema multianuală Realizare și modernizare rețea distribuție energie electrică (DSO) a fost efectuată plata celei de-a doua tranșe, în valoare de 500 milioane euro.

Ce spune ministrul Energiei?

Sebastian Burduja, ministrul Energiei: „Fondul pentru Modernizare este una dintre cele mai mari șanse de dezvoltare pe care România o are în istoria recentă, iar astfel Ministerul Energiei gestionează o investiție strategică pentru viitorul României și România Viitorului. Vorbim despre un total de peste 15 miliarde euro, bani europeni care vizează tranziția către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, prin stimularea investițiilor în surse regenerabile de energie, rețelele de transport și distribuție a energiei termice în zonele rezidențiale și comerciale, interconectări de rețele pentru transportul de electricitate și gaze naturale, capacități de stocare a energie, modalități de îmbunătățire a eficienţei energetice în diferite sectoare economice și asigurarea unei tranziții echitabile în regiunile dependente de cărbune. Mulțumim Băncii Europene de Investiții, Comisiei Europene, instituțiilor românești implicate și tuturor celor care fac posibil succesul acestui program.”

Citește și Noile reguli fiscale ale UE