Stiri: Agricultura

Fonduri agricultura 2020

Fonduri agricultură 2020. 12 milioane de euro pentru abatoare

09.07.2020

Fonduri agricultură 2020. Peste 12 milioane euro sunt disponibile pentru investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană. Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunţat lansarea, pe data de 13 iulie 2020, a sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 4 – Investiții în active fizice – Sub-măsura 4.2 – “Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – componenta investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”. Programul are o alocare totală de 12.930.334 euro.

Fonduri agricultură 2020. Scopul programului

Scopul submăsurii 4.2 are în vedere:

  • înființarea unităților de sacrificare în zona montană și a componentelor de procesare şi comercializare în contextul lanțului integrat
  • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese
  • aplicarea măsurilor de protecție a mediului, inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES
  • promovarea investițiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile
  • creșterea numărului locurilor de muncă

Beneficiarii programului sunt întreprinderile definite potrivit legislației naționale în vigoare, cooperativele, precum și grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Fonduri agricultură 2020. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:

  • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative/societăți cooperative
  • 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 300.000 euro/proiect

Ghidul Solicitantului

Mai multe informaţii cu privire la condițiile de eligibilitate, tipul sprijinului și principiile de selecție le puteți regăsi în Ghidul Solicitantului aferent submăsurii 4.2 – „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – componenta investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”.

Citeşte şi Programul FUTURE – Construiește cu pasiune. Cum arată viitorul în educație?