Sprijin financiar Comisia Europeana

Fonduri europene 2020. AMCOR propunere măsuri de sprijin pentru beneficiarii POCU 2014-2020

02.04.2020

Fonduri europene 2020. În contextul pandemiei de coronavirus, AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) a transmis către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman adresele nr. 113/18.03.2020 și 117/19.03.2020 cu ”Măsuri de susținere a beneficiarilor finanțărilor nerambursabile și a beneficiarilor finali POCU 2014-2020”.

Fonduri europene 2020. Măsuri propuse

Printre măsurile propuse de Asociație în cadrul acestor documente se numără:

Fonduri europene 2020. Cheltuielilor de șomaj tehnic

1. Încadrarea cheltuielilor de șomaj tehnic drept cheltuială eligibilă pentru proiectele finanțate prin POCU, pentru a asigura un minim de subzistență pentru experții din aceste proiecte, urmând ca după normalizarea situației, aceștia să-și desfășoare în continuare activitatea cu grupul țintă din proiecte.

Modificarea schemelor de minimis

2. Beneficiarii finali, întreprinderile (SRL/II/PFA) constituite în proiectele POCU prin scheme de ajutor de minimis (România Start Up Plus, Diaspora Start Up, DLI360), în contextul în care nu mai pot desfășura activitățile economice propuse ar putea beneficia de o modificare a schemelor de minimis prin:

  • extinderea perioadei de implementare a planurilor de afaceri, posibilitatea derulării în paralel a activității de implementare a planurilor de afaceri (Etapa 2) cu etapa de monitorizare în perioada de durabilitate (Etapa 3)
  • posibilitatea extinderii perioadei de realizare a veniturilor până la finalul perioadei de implementare cu posibilitatea efectuării plăților de către administratorii schemelor de minimis pe parcursul perioadei de durabilitate;
  •  întreruperea activității sau suspendarea contractului pe o perioadă determinată fără repercursiuni privind executarea contractului de subvenție și includerea acestor întreprinderi, în condițiile continuării activității, în categoria firmelor vizate de măsurile de susținere financiară prevăzute de Guvern ca firme afectate major de pandemia de coronavirus.

Fonduri europene 2020. Reevaluarea definiției indicatorului de ocupare

3. Reevaluarea definiției indicatorului de ocupare și a angajamentelor contractuale dintre finanțator și beneficiarii finanțărilor nerambursabile privind indicatorul 4S38/4S156 pentru a evita dezangajări masive de sume de la beneficiarii finanțării nerambursabile/rezilieri de contracte de finanțare din cauza neîndeplinirii valorii indicatorului 4S38/4S156 asumat prin contractele de finanțare.

Fonduri europene 2020. Perioadele de implementare

4. Revizuirea obligațiilor din GSCS 3.7 în ceea ce privește perioadele de implementare ale activităților din etapele specifice II şi III prin extinderea termenelor prevăzute în ghid, posibilitatea de a se amenda contractele de subvenție prin mărirea perioadei de 12 luni, cu cele maxim 6 luni aferente etapei III de monitorizare a sustenabilității firmelor; prelungirea perioadei de implementare maxime de la 36 luni la 42 luni, în funcţie de evoluţia situaţiei economice şi a pandemiei.

Proiectele adresate persoanelor vulnerabile

5. Nu este recomandată suspendarea proiectelor adresate unor grupuri ţintă vulnerabile, dependente parţial sau total de sprijinul acordat prin proiecte (subvenții, sprijin material, financiar, analize medicale, îngrijire la domiciliu, furnizare de catering/hrană la domiciliu sau la şcoală etc.)

La o parte din aceste propuneri transmise, autoritățile au răspuns favorabil conform Instrucțiunii nr. 5 din 19.03.2020, precum și prin Setul de clarificări privind punerea în aplicare a instrucțiunilor nr. 4 și nr. 5 din 24.03.2020.

Citește și Programul Național de Dezvoltare Rurală 2020. Măsurile propuse de AMCOR

 

 

Citiți și despre: