Stiri: Agricultura

Investitii in agricultura 2022

Fonduri europene agricultură 2019. Ce programe sunt disponibile?

07.01.2019

Fonduri europene agricultură 2019. În primele trei luni din 2019, fermierii pot accesa finanțări în valoare de peste 445,8 milioane de euro, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală, va deschide în trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, valoarea fondurilor alocate depășind 445,8 milioane de euro.

Fonduri europene agricultură 2019. Submăsuri

În primul trimestru al acestui an vor fi disponibile fonduri pentru Submăsurile (sM):

 • 4.1a – Investiții în exploatațiile pomicole (51.013.105 euro)
 • 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – irigații (200.000.000 euro)
 • 5.1 – Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile (14.775.003 euro)
 • 5.2 – Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale (13.677.431 euro)

Fonduri europene agricultură 2019. Infrastructură locală

Infrastructura locală va beneficia de finanțare prin deschiderea unor noi sesiuni pentru:

 • sM 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – ITI Delta Dunării (16.777.774 euro)
 • sM 7.4 – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente (13.761.860 euro)
 • sM 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural-ITI Delta Dunării (4.990.902 euro)

Grupurile de Acțiune Locală vor avea la dispoziție o nouă oportunitate de finanțare prin sM 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – Componenta B „Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate (9.270.000 euro).

Fonduri europene agricultură 2019. Servicii de silvomediu

De asemenea, vor fi lansate sesiuni pentru Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (sM 15.1) și Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor (sM 17.1), valoarea totală a fondurilor disponibile pentru aceste submăsuri fiind de 110.151.918 euro.

Ministerul Agriculturii a mai anunțat că în acest moment sunt deschise sesiuni de primire a proiectelor pentru:

 • sM 1.1 – Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe pentru formarea beneficiarilor submăsurilor 6.1, 6.3 și 10 (cost standard)
 • sM 1.2 – Sprijin pentru activități demonstrative și de informare – acțiuni de informare pentru fermieri
 • sM 4.1 – Investiții în exploatații agricole – sector vegetal, zona montană
 • Schema de ajutor de stat GBER – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole aferentă sM 4.2
 • Schema de minimis pentru proiectele finanțate prin sM 4.2
 • Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole (sM 4.2)

Pe lângă aceste linii de finanțare, cei interesați au la dispoziție și programele:

 • sM 8.1 – Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite
 • sM 16.1/ 16.1a – Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol/ pomicol – Etapa 2.

Fonduri europene agricultură 2019. Sprijin pentru cooperarea din lanțul de aprovizionare

Din data de 3 ianuarie a fost deschisă primirea de proiecte pentru sM 16.4/ 16.4a – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare. Această măsuri vizează atât sectorul agricol, cât și cel pomicol.

Valoarea fondurilor alocate pentru submăsurile disponibile este de 475.836.748 de euro.

Citește și Afacerile din retail, creștere de 5,6% în perioada ianuarie-noiembrie 2018