Agricultura

Fonduri europene pentru fermieri

Fonduri europene disponibile în 2020 pentru fermieri

01.03.2020

Fonduri europene pentru fermieri. PNDR 2020 are alocate, per total, fonduri în valoare de 211 milioane de euro.Și în acest an fermierii pot accesa o serie de fonduri europene care să îi ajute să își dezvolte afacerile. În 2020, prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2020 – se vor aloca 211 milioane de euro pentru fermieri. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunțat că va deschide în perioada martie – iulie 2020 mai multe sesiuni de depunere de proiecte. Acestea sunt valabile pentru 12 submăsuri din PNDR 2020.

Fondurile totale alocate sunt estimate la aproape 211 milioane de euro

Jurnalul de Afaceri vă prezintă principalele măsuri și submăsuri din cadrul PNDR 2020 ce pot fi accesate de către fermierii români.

Fonduri europene pentru fermieri.  Fonduri pentru infrastructura agricolă și silvică

Submăsura sM 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta irigaţii” are incluse cele mai mari fonduri pentru sesiunea care se va deschide în martie – aprilie. Este vorba de 43,22 milioane de euro.

Scopul acestei submăsuri este reprezentat de îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării acestora, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, precum şi a diversificării agricole, îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor și eficientizarea utilizării apei în agricultură.

În cadrul acestui program se acordă fonduri pentru:

 • Modernizarea infrastructurii de irigații.
 • Creșterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole;
 • Modernizarea şi adaptarea căilor de acces;
 • Asigurarea unei bune aprovizionări şi a unui acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.
 • Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier

Fonduri pentru tinerii fermieri

O altă submăsură cu fonduri de 42,68 milioane de euro este programată să fie deschisă la finele lunii aprilie. Este vorba de submăsura sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Acordarea acestor fonduri europene are drept scop creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă. Ei sunt încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate.

De asemenea, se mai are în vedere îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă, bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă.

Fondurile sunt acordate și pentru încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul urban de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general

Fonduri europene pentru fermieri.  Angajamente de silvo-mediu

De asemenea, 42,28 milioane de euro sunt disponibile din luna martie pentru sM 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvo-mediu”.

Plățile pentru angajamentul de mediu se fac cu scopul de a crește stabilitatea ecosistemelor forestiere și îmbunătățirii serviciilor de mediu oferite de acestea.

Submăsura are următoarele obiective:

 • Promovarea sechestrării carbonului
 • Adaptarea la efectele schimbărilor climatice
 • Reducerea eroziunii solului
 • Dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere
 • Îmbunătățirea capacității de retenție a apei
 • Refacerea și conservarea biodiversității locale

Fonduri europene pentru fermieri.  Asigurări

Submăsura sM 17.1 „Contribuţii la primele de asigurări” se deschide în luna martie. Ea are prevăzute fonduri de 39,33 milioane de euro.

Prin finanțarea oferită în cadrul submăsurii 17.1 se are în vedere încurajarea fermierilor să participe la schemele private de asigurare în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă. De asemenea, se dorește și stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi

Fonduri pentru fermierii afectați de pesta porcină

Submăsurile sM 5.1 „Sprijin pentru investiţii în acţiuni preventive menite să reducă consecinţele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale” şi sM 5.2 „Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale” au disponibile fonduri de 13,03 milioane de euro, respectiv 3,67 milioane de euro.

Submăsurile sM 5.1  și sM 5.2 sunt programate pentru deschidere în luna februarie

Submăsura 5.1 oferă finanțare pentru beneficiari publici. Este vorba de entități publice cu atribuții în domeniu sanitar-veterinar, autorități publice care au în administrare punctele de trecere a frontierei, autorități publice care au în administrare drumurile publice și administratori publici ai fondurilor cinegetice. Acest program are drept scop prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane.

Pe de altă parte, submăsura 5.2  contribuie la restabilirea potențialului de producție agricolă distrus de pesta porcină africană.

Așadar, sunt sprijinite acțiuni privind repopularea și refacerea efectivelor de suine sau reprofilarea exploatației cu altă specie de animale, ca urmare a decimării efectivelor de suine cauzată de apariția pestei porcine africane.

Această submăsură se adresează fermierilor și cooperativelor agricole.

Fonduri europene pentru fermieri.  Procesare și marketingul produselor agricole

În aprilie 2020 se deschide sM 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”. Aceasta are prevăzută o alocare de 6,89 milioane de euro.

Prin această submăsură se are în vedere sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole.

Obiectivele programului de finanțare sunt următoarele:

 • Înființarea și modernizarea unităților de procesare și comercializare
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese
 • Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor
 • Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile
 • Creşterea numărului de locuri de muncă

Tot în aprilie 2020 vor mai fi deschise măsurile:

M 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei”, care are o alocare de 7,22 milioane de euro.

sM 19.3 „Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală”.

Aceste submăsuri au fonduri de 4,35 milioane de euro.

Fonduri europene pentru fermieri.  Fonduri pentru promovare

În iulie 2020 se vor deschide sesiuni pentru:

sM 3.2 „Sprijin pentru activităţile de informare şi de promovare desfăşurate de grupurile de producători în cadrul pieţei interne” – 4,07 milioane de euro

sM 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate” – 2,008 milioane de euro

În plus, din martie se pot depune proiecte pentru sM 9.1a „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”. Această submăsură are fonduri de 1,98 milioane de euro.