Stiri: Finante

Fonduri europene pentru instituţii media şi evenimente

09.02.2017

Direcţia Generală Comunicare a Parlamentului European (DG COMM) anunță publicarea unei noi cereri de propuneri pentru parteneriate şi granturi de co-finanțare a activităţilor de comunicare care au ca obiectiv promovarea şi multiplicarea identităţii, rolului şi naturii politice a Parlamentului European în două domenii: Media (TV, Radio şi/sau media online) şi Evenimente.

Pentru a putea depune un proiect care să beneficieze de un grant, solicitanţii trebuie să îşi depună în prealabil candidatura pentru un parteneriat până cel târziu pe 28 februarie 2017. Parteneriatele au un caracter multianual, iar candidaturile se depun pentru întreaga perioadă 2017-2019.

Parteneriatele încheiate în anul 2016, pentru perioada 2016-2019 rămân valabile, nemaifiind nevoie de depunerea unei noi candidaturi.

Doar partenerii selectaţi vor fi eligibili pentru acordarea unui grant în perioada 2017-2019. Ulterior încheierii unui contract de parteneriat, partenerii pot solicita un grant, în fiecare an din perioada 2017-2019. Proiectele, care pot beneficia de co-finanţare de până la 60% din costurile eligibile totale, trebuie să fie depuse respectând condițiile stipulate în cererea de propuneri de proiecte pentru granturi în categoria media. Pentru anul 2017, aceasta va fi publicată în luna martie, iar termenul de depunere al proiectelor este luna mai.

Solicitanții pot depune o propunere de proiect în următoarele domenii: TV, radio şi/sau media online.

Ponderea maximă a co-finanțării proiectelor este de 60% din costurile eligibile totale. Durata maximă a proiectelor va fi de 9,5 luni iar acestea pot începe cel mai devreme pe 15 septembrie 2017.

De asemenea, Direcţia Generală Comunicare a Parlamentului European (DG COMM) va publica în luna martie o cerere de propuneri pentru granturi în domeniul evenimentelor. Termenul-limită de depunere a proiectelor este aprilie 2017.

Prin „eveniment” se înțelege orice tip de manifestare, online sau offline (preferabil cu o componentă web) de natură non-partizană, precum seminar, conferință, dezbatere, forum de discuţie, expoziție, competiție, activitate sportivă sau culturală, care are ca scop punerea unei platforme de comunicare la dispoziția cetățenilor.

Spre deosebire de granturile pentru media, în cazul granturilor pentru evenimente nu este necesar încheierea unui parteneriat în prealabil.

Ponderea maximă a co-finanţării proiectelor este de 60% din costurile eligibile totale.