Agricultura

Ce fonduri europene va primi România după 2021?

01.09.2019

Fonduri europene România 2021. Bugetul UE 2021-2027 prevede o creștere importantă a fondurilor alocate țării noastre. Începând din anul 2021, țara noastră va primi mai mulți bani de la Uniunea Europeană. Proiectul privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 prevede ca suma alocată României să ajungă la 30,7 milioane de euro. Este vorba de o creștere cu peste 7 miliarde de euro, față de perioadă actuală de programare financiară. Așadar, România va primi al patrulea cel mai ridicat buget pentru coeziune, fiind depășită doar de Polonia (72,7 miliarde), Italia (43,4 miliarde) și Spania (38,3 miliarde).

România va primi al patrulea cel mai ridicat buget din UE pentru coeziune

Pentru perioada 2014-2020, România a beneficiat de 23 de miliarde de euro din fondurile de coeziune. Țara noastră a absorbit fonduri europene în valoare totală de 9,25 miliarde de euro, din alocarea 2014-2020, reprezentând o rată de 30%. Spre comparaţie, rata de absorbţie medie în UE este de 33%.

Fonduri europene România 2021. Bugetul total al UE: 1.279 de miliarde de euro

Bugetul propus de executivul european în plenul Parlamentului European se ridică la 1.279 de miliarde de euro.

Acest buget se axează pe șapte direcții prioritare:

1) piața unică, inovație și piața digitală (187,4 miliarde);

2) coeziune și valori (442,4 miliarde);

3) resurse naturale și mediu (378,9 miliarde);

4) migrație și gestiunea frontierelor (34,9 miliarde);

5) securitate și apărare (27,5 miliarde);

6) vecinătatea și politica globală (123 miliarde);

7) administrația publică europeană (85,3 miliarde).

În principal, se are în vedere și modernizarea politicii de coeziune. Principalele prevederi în acest sens vizează axarea pe priorități strategice de investiții, o politică de coeziune pentru toate regiunile, norme mai clare și mai simple, precum și o legătură mai strânsă cu semestrul european.

Prioritățile de investiții

Fonduri europene România 2021. Cea mai mare parte a investițiilor din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul de coeziune vor merge către inovare, sprijinirea micilor întreprinderi, tehnologiile digitale și modernizarea industrială.

În plus, vor avea prioritate și acele investiții care au în vedere tranziția spre o economie cu emisii mai reduse de carbon și lupta împotriva schimbărilor climatice. Aceste fonduri vor fi necesare pentru ca țările UE să pună în aplicare Acordul de la Paris.

Acordul de la Paris reprezintă un tratat privind schimbările climatice. Acesta reglementează măsurile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon începând cu 2020. Acordul a fost aprobat la 12 decembrie 2015.

Fonduri europene România 2021. Dezvoltarea regională

Noile reguli impuse pentru accesarea de fonduri europene, începând din 2021, au în vedere și reducerea decalajelor între diferite regiuni. Astfel, regiunile care au încă decalaje în ceea ce privește creșterea sau veniturile, situate în principal în sudul și estul Europei, vor beneficia în continuare de un sprijin substanțial din partea Uniunii Europene.

De asemenea, se are în vedere și o abordare adaptată. Mai exact, politica de coeziune presupunea și clasificarea regiunilor europene în trei categorii: mai puțin dezvoltate, regiuni de tranziție și regiuni dezvoltate.

Produsul Intern Brut pe cap de locuitor va fi principalul criteriu de alocare a fondurilor. Astfel, se vor reduce discrepanțele, iar regiunile cu venituri reduse vor fi ajutate să recupereze creșterea economică.

Fonduri europene România 2021. O altă schimbare prevăzută la nivel european privește normele de accesare a fondurilor UE. Prin urmare, se dorește un număr limitat de norme, care să fie mai clare, mai scurte, iar cadrul legislativ să devină mai flexibil.

Printre măsurile avute în vedere menționăm: simplificarea accesului la fonduri, un cadru unic de reglementare, precum și adaptarea la necesitățile fiecărei regiuni.

Se dorește un număr limitat de norme, care să fie mai clare, mai scurte, iar cadrul legislativ să fie mai flexibil

Sincronizarea politicii de coeziune cu semestrul european

Comisia Europeană propune pentru următorul exercițiu financiar și o coordonare mai strânsă cu semestrul european. Această măsură vizează îmbunătățirea mediului de investiții în Europa, precum și crearea unui mediu favorabil întreprinderilor.

Fonduri europene România 2021. Doar așa investițiile realizate cu bani europeni pot fi coordonate cu investițiile din bugetele naționale.

Semestrul european reprezintă un cadru pentru coordonarea politicilor economice ale statelor membre ale Uniunii Europene

Fonduri europene România 2021. Politica Agricolă Comună

În ceea ce privește Politica Agricolă Comună, reglementările vor fi aceleași, însă planurile naționale de finanțare vor trebui aprobate de către Comisia Europeană, încât fermierii să se poate bucura de o competitivitate egală.

De asemenea, modificările care urmează să fie aduse Politicii Agricole Comune vor simplifica procedurile de acordare a finanțărilor, astfel încât fondurile UE vor putea fi accesate mai ușor.

PAC 2021 – 2017 va avea următoarele obiective:

  • să le asigure fermierilor un venit echitabil;

  • să amelioreze competitivitatea;

  • să restabilească echilibrul de putere în lanțul alimentar;

  • să combată schimbările climatice;

  • să protejeze mediul;

  • să conserve peisajele și biodiversitatea;

  • să sprijine reînnoirea generațională;

  • să ajute la dinamizarea zonelor rurale;

  • să protejeze calitatea alimentelor și sănătatea.

În plus, conform Comisiei Europene, fiecare stat membru va primi mai multă libertate atunci când acordă subvenții și fonduri europene în cadrul PAC 2021 – 2027.

Fonduri europene România 2021. Tinerii fermieri vor un buget PAC consistent din anul 2021. Motivul este următorul: trebuie asigurată reînnoirea generațiilor care lucrează în domeniul agricol.

PAC 2021 – 2027 va păstra cei doi piloni ai săi: plăți directe și dezvoltare rurală. Însă aceștia vor fi parte a unui nou concept, și anume Planul Strategic Național.

Un buget mai redus? Încă există dezbateri

Comisia Europeană a propus o reducere importantă a fondurilor alocate sectorului agricol în propunerea de buget pentru perioada 2021-2027. Motivul ar fi reprezentat de faptul că UE are nevoie de mai multe resurse și se confruntă cu o serie de alte provocări, precum securitatea. Totuși, Executivul UE a transmis că statele membre pot acoperi aceste nevoi prin creșterea contribuțiilor naționale. În acest sens, dezbaterile privind bugetul alocat PAC 2021- 2027 încă nu s–au încheiat.

Citește și Agricultura montană trebuie să se axeze pe calitate