Stiri: Finante

Fonduri nerambursabile 13 milioane euro pentru firmele noi înființate

04.03.2014

Începând cu data de 17 martie vor începe înscrierile în cadrul programului START pentru IMM-uri debutante, potrivit unui comunicat de presă transmis de Commonwealth Consulting. Pentru acest an, bugetul se ridică la 13 milioane de lei, iar prin acest program se estimează acordarea de ajutoare de minimis unui număr de minimun 130 de beneficiari.

De acest program pot beneficia societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online mai multe criterii de elebilitate.

Astfel, pentru a aplica pentru finanțare trebuie ca firmele să fie IMM-uri, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, să aibă capital social integral privat și să nu fi beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori.

Administratorul societăţii trebuie să fie cetăţean român şi să aibă cel puţin studii medii definitivate. Firma trebuie să aibă, în plus, cel mult doi ani de la înregistrare la Registrul Comerţului și să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale.

De asemenea, nu pot beneficia de Alocaţii Financiare Nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor trei ani fiscali ajutoare de minimis în valoare totală de 200.000 euro.