Stiri: Finante

Rezultate LIFE IS HARD trimestrul 3 din 2022

Fonduri nerambursabile 2022: Ce OUG a aprobat Guvernul?

09.09.2022

Fonduri nerambursabile 2022. Executivul a adoptat Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor alte acte normative.

Fonduri nerambursabile 2022. Actul normativ aprobat de Guvern

Actul normativ aprobat de Guvern stabilește cadrul legal pentru demararea proiectelor din domeniile transport, deșeuri, îmbunătățirea sistemului de răspuns și din domeniul infrastructurii spitalicești și ambulatorii, până la aprobarea formală de către Comisia Europeană a:

• Programului Transport
• Programului Dezvoltare Durabilă
• Programului de Sănătate

Fondurile alocate în Politica de Coeziune

Astfel, se operaționalizează o treime din fondurile alocate în Politica de Coeziune prin stabilirea mecanismelor financiare și de implementare a programelor și proiectelor. Peste 16,638 miliarde de euro din cele aproximativ 45 de miliarde de euro vor finanța proiecte de infrastructură de transport, sănătate, alimentare cu apă, gestionarea deșeurilor.

Fonduri nerambursabile 2022. Programe

Alocările pentru care se stabilește mecanismul financiar pentru începerea investițiilor din fondurile alocate în perioada de programare 2021-2027, la nivelul Programului Operațional Transport (POT), Programului Operațional Dezvoltare (PODD) Durabilă, Programului Operațional Sănătate (POS) sunt:

a) infrastructura de transport – 9,7 miliarde euro
b) infrastrucutura de apă-canalizare – 3,05 miliarde euro
c) infrastructura de gestionare a deșeurilor – 500 milioane euro
d) infrastructura de risc (achiziționarea a 1.200 de ambulanțe) – 488 milioane euro
e) infrastructura de sănătate – 2,9 miliarde euro care vizează prioritățile:
– Finanțarea spitalelor regionale
– Investiții în cabinetele de medicină de familie/primară + ambulatorii
– Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei
– Infrastructură și echipamente în domeniile oncologie și transplant.

Credite de angajament

În mod specific, Ordonanța de Urgență prevede posibilitatea introducerii în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a creditelor de angajament și bugetare necesare proiectelor din cadrul Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă și Programului de Sănătate.

De asemenea, se permite desfășurarea activităților aferente autorităților de management și anume evaluare, contractare, acordare de avize de principiu, monitorizare, autorizare de cheltuieli si efectuare de plăți pentru prioritățile de finanțare incluse in cadrul Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă și Programului Sănătate.

Evaluări

Ulterior aprobării Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă și Programului de Sănătate proiectele vor fi reevaluate pe cadrul legal și procedural aferente acestuia cu adiționarea modificărilor rezultate dacă este cazul. Cheltuielile efectuate până la aprobarea Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă și Programului de Sănătate vor fi solicitate Comisiei Europene după aprobarea formală a acestora.

Acest demers are în vedere lecțiile învățate în decursul celorlalte perioade programatice pentru a evita întârzierile în pregătirea, evaluarea și contractarea proiectelor de infrastructură.

Citeşte şi Fonduri suplimentare pentru schema de ajutor de stat dedicată investiţiilor cu impact major în economie