Stiri: Agricultura

Investiții în exploatații pomicole: Când se depun proiectele?

Fonduri pentru pomicultură: 1,98 milioane de euro

02.07.2020

Fonduri pentru pomicultură. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a anunţat că prima sesiune de depunere a Cererilor de finanţare din 2020 pentru submăsura referitoare la înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), s-a deschis pe data de 30 iunie. Fondurile disponibile se ridică la 1.985.644 euro.

Fonduri pentru pomicultură. Cine poate obţine finanţarea?

Pot obţine finanţare grupurile de producători din sectorul pomicol constituite conform legislaţiei specifice în vigoare, care au ca scop principal valorificarea în comun a produselor agricole şi care deservesc interesele membrilor prin investiţiile prevăzute în proiect.

În plus, grupurile de producători trebuie să se încadreze în definiţia IMM-urilor şi să fie recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014.

Fonduri pentru pomicultură. Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100%. Acesta nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate (VPC) în primii cinci ani de la recunoaştere. Suma maximă acordată este de 100.000 euro/an.

Depunerea cerererilor de finanţare

Depunerea cererilor de finanţare pentru submăsura 9.1a – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului, începând din data de 30 iunie 2020. Termenul limită de depunere este 30 septembrie 2020.

Fonduri pentru pomicultură. Documentaţie

Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii de fonduri nerambursabile au la dispoziţie Ghidul solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenţiei, www.afir.info., la secţiunea „Investiţii PNDR” – Sectorul pomicol, în pagina dedicată submăsurii 9.1a.

Citeşte şi Banca Română de Credite şi Investiţii deschide o agenţie în Galaţi