Asigurare RCA online.

FORT solicită ASF modificarea normei RCA

30.08.2016

Reprezentanţii Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT) au solicitat Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) modificarea de urgenţă a normei RCA 23/2014, având că obiectiv principal eliminarea posibilităţii ca asigurătorii să practice tarife diferenţiate faţă de companiile de transport mărfuri şi pasageri din România.

Din datele obţinute de la transportatori, FORT a constatat că pentru acelaşi tip de vehicul comercial, încadrat în aceeaşi clasă de bonus/malus, asiguratorii practică tarife cu diferenţe de până la 300%, situaţie faţă de care atât ASF cât şi Consiliul Concurenţei trebuie să prezinte public o poziţie oficială.

FORT a solicitat totodată ca asigurarea obligatorie să poată fi încheiată pentru orice perioadă de valabilitate, calculul actuarial să fie pus la cerere la dispoziţia asiguraţilor, modificarea tarifelor să fie direct corelată cu fluctuaţia daunalității pe segment omogen de vehicule şi să fie stabilită o proporţie rezonabilă între, pe de o parte, nivelul primei de asigurare anuale şi nivelul mediu al primei de asigurare (calculată ca medie a primelor plătite în ultimii 5 ani) pentru un autovehicul şi pe de altă parte, daunalitatea provocată de acesta anual şi total (pentru toţi anii).

Aceste măsuri se înscriu în seria celor cu efect pe termen mediu şi lung şi nu sunt în măsură să coboare nivelul tarifelor RCA la cota de suportabilitate a pieţei de transport, însă pot ajuta la stabilitatea tarifelor în viitor.

FORT susţine în continuare că singura măsură legislativă cu efect pe termen scurt este reglementarea tarifelor de bază pentru RCA direct de către ASF şi stabilirea tot prin reglementare a factorilor care influenţează aceste tarife şi a modului în care asiguratorii pot adauga repere nejustificate în calculul actuarial.

„Din ultimele discuţii purtate cu reprezentanţii ASF, rezultă în mod cert faptul că toţi asiguraţii din România sunt pedepsiţi de două ori raportat diferenţelor de tarif practicate de asigurători în funcţie de judeţul în care este înmatriculat vehiculul pentru care se încheie poliţa RCA. Spre exemplu, dacă vehiculul ce urmează să fie asigurat este înmatriculat într-un judeţ în care proprietarii de vehicule produc cu frecvenţă mare evenimente rutiere în ţară şi în străinătate, urmează ca oferta RCA să fie influenţată în sens negativ de acest aspect contrar faptului că fiecare vinovat de producerea unui eveniment rutier suportă şi malus-ul de rigoare”, conform FORT.

Astfel, în aceste condiţii, Federaţia continuă seria manifestărilor spontane până în data de 15 Septembrie, dată la care patronatele din transporturi organizează un protest de mare amploare în Bucureşti.