Slide

Stiri: Finante

Garanții FNGCIMM 2024

Garanții FNGCIMM 2024: Plafon suplimentar pentru IMM PLUS

29.06.2024

Garanții FNGCIMM 2024. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri va gestiona un plafon suplimentar de garantare aferent programului IMM PLUS, prin aprobarea Ordonanței de Urgență 58/ 2024. Același act normativ permite FNGCIMM emiterea acordurilor necesare pentru refinanțarea creditelor contractate în cadrul programului Prima Casă / Noua Casă.

Subsecvent, prin publicarea ORDINULUI nr. 1043/ 15.05.2024 privind suplimentarea bugetului aferent Programului IMM PLUS cu suma de 1.820.000.000 lei, FNGCIMM a demarat procedura de alocare a plafoanelor pe finanțatorii parteneri, urmând ca în data de 19.06.2024, ora 9.00, să deschidă aplicația programului pentru introducerea noilor solicitări de garantare. Aplicația pusă la dispoziția finanțatorilor, va rămâne deschisă până la data de 21.06.2023, ora 23.59, pentru solicitările noi introduse.

Programul IMM PLUS

IMM PLUS rămâne cel mai de succes program guvernamental dedicat IMM-urilor și a întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piață, interesul manifestat de către companii și bănci deopotrivă, a determinat guvernul să majoreze plafonul programului, având în vedere că bugetul inițial a fost în totalitate epuizat.

Prin programul IMM PLUS, companiile beneficiază de lichidități financiare necesare implementării programelor de investiții și pentru derularea activității curente, în condiții avantajoase de finanțare, cu subvenții de dobânzi și comisioane, cu perioade de rambursare flexibile, adaptate nevoilor specifice ale IMM.

Beneficiarii schemei de ajutor

Beneficiarii schemei de ajutor de stat IMM PLUS beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor sau liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, cu excepţia beneficiarilor componentei AGRO PLUS care nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza acestei scheme de ajutor de stat.

Programul se adresează tuturor categoriilor de IMM-uri, întreprinderilor cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up-uri și Unităților Administrativ Teritoriale, care pot aplica până la 30 iunie 2024 pentru finanțări cu garanții de stat și costuri subvenționate din bugetul Ministerului Finanțelor. Soluțiile de finanțare sunt adaptate diferitelor sectoare de activitate, beneficiarii putând opta pentru una din următoarele componente: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS și CONSTRUCT PLUS.

Accesarea finanțării garantate

Accesarea finanțării garantate în cadrul Programului IMM PLUS se realizează online, garanțiile fiind acordate în baza aceluiași set de documente pe care le solicită și finanțatorii parteneri în program pentru aprobarea creditului. Companiile trebuie să se înregistreze pe site-ul www.imminvest.ro pentru obținerea acordului de principiu privind încadrarea în program și apoi să selecteze banca de la care dorește să obțină finanțarea.

Credite de investiții și pentru capital de lucru

Bugetul suplimentar alocat, va permite accesul la credite de investiții și pentru capital de lucru pentru un număr estimat de 2.300 beneficiari suplimentari, astfel că schema de ajutor de stat va sprijini circa 13.800 de companii afectate direct sau indirect de efectele crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Acorduri de refinanțare pentru Noua Casă

Totodată, FNGCIMM va începe emiterea acordurilor de refinanțare pentru creditele contractate în cadrul Programului Prima Casă / Noua Casă.

Prin adoptarea Ordonanței de Urgență Nr. 58/6 iunie 2024 FNGCIMM este mandatat să emită, acordurile necesare pentru refinanțarea creditelor contractate în cadrul Programului Prima Casă/ Noua Casă. Astfel, acest tip de credite se pot refinanța prin alte instrumente de finanțare, cu excepția altor credite acordate în cadrul Programului.

„Prin aceste măsuri legislative, ne dorim să sprijinim beneficiarii programelor și să facilităm accesul lor la refinanțări în condiții avantajoase. Este un pas important pentru a simplifica procesele administrative și pentru a oferi un sprijin concret celor care doresc să-și optimizeze condițiile financiare.” a declarat Dumitru Nancu, Director General, FNGCIMM.

Simplificarea procedurilor

Modificarea legislativă vizează simplificarea procedurilor, prin reducerea birocrației și a timpilor de așteptare pentru beneficiarii programului. FNGCIMM implementează din anul 2009 Programul Prima Casă, continuat cu programul Noua Casă.

Refinanțarea va fi aprobată de FNGCIMM, prin ridicarea temporară a interdicției de grevare asupra locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului în vederea înscrierii unei noi ipoteci în favoarea instituției de credit care acordă refinanțarea, cu condiția achitării integrale a creditului garantat în cadrul Programului.

Noile reglementări se aplică tuturor creditelor garantate acordate în cadrul Programelor Prima Casă / Noua Casă pentru situațiile juridice născute după intrarea în vigoare a OUG nr. 58/6 iunie 2024.

Ordonanța de Urgență 58/6

Principalele modificări aduse de Ordonanța de Urgență 58/6 iunie 2024 includ:

1. Suplimentarea plafonului total de garantare în cadrul IMM PLUS: În contextul gradului ridicat de solicitări și a ritmului susținut de consum al plafoanelor de garantare, Guvernul a decis suplimentarea în regim de urgență a plafonului total de garantare pentru schema IMM PLUS, cu suma de 2,499 miliarde lei. Acest lucru va permite un acces mai larg la credite pentru IMM-uri, inlusiv start-up-uri, întreprinderi mici cu capitalizare medie de piață și UAT-uri, estimându-se că vor beneficia de sprijin un număr maxim de 13.800 de companii.

2. Creșterea bugetului total al schemei de ajutor de stat: Bugetul total al schemei de ajutor de stat IMM PLUS a fost majorat la 14.999.250.579,70 lei, echivalentul a aproximativ 2.999.850.115,94 euro. În cadrul acestui buget, se vor putea acorda garanții în limita plafonului total de 13.320.000.000 de lei (aproximativ 2.664.000.000 de euro) și granturi în limita a 1.679.250.579,70 lei (aproximativ 335.850.115,94 euro).

3. Facilitarea refinanțării creditelor în cadrul programului Prima Casă / Noua Casă: Ordonanța aduce clarificări și simplificări procedurale pentru refinanțarea creditelor contractate în cadrul programului, permițând Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) să emită acorduri de refinanțare în numele Statului Român.

Citește și Legea privind salariul minim european, aprobată de Guvern