Stiri: Finante

Oportunități de investiții în 2024

O nouă Ordonanță privind gestionarea fondurilor europene

10.11.2022

Gestionarea fondurilor europene. Guvernul a aprobat pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016.

Mecanismul pentru Interconectarea Europei

Actul normativ prevede corelarea fluxurilor financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 cu prevederile OUG nr. 40/2015, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene.

Gestionarea fondurilor europene. Bugete

Astfel, actul normativ reglementează modalitatea de cuprindere în bugetele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, respectiv Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a sumelor specifice domeniilor gestionate din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei. (Până la data intrării în vigoare a OUG nr. 39/2022 pentru cele trei domenii – transport, energie și telecomunicații -, transferul sumelor necesare cofinanțării României, TVA, cheltuielilor neeligibile și contravaloarea sumelor aferente contribuției UE, se efectua prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene).

În plus, a fost extinsă aria de aplicare a prevederilor art. 39 alin (8) din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate instituțiile care fac parte din sistemul de management și control și care efectuează operațiuni financiare cu bugetul de stat.

Citeşte şi 1,5 miliarde euro pentru infrastructura de irigaţii