Slide

Stiri: Finante

Ghidul solicitantului pentru POCA 2014-2020, în consultare până pe 16 martie

08.03.2015

Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 a fost lansat în consultare publică de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a programului.

Alături de Ghid sunt disponibile anexele acestuia, respectiv Anexa 1 – Fișa de proiect, Anexa 2 – Cererea de finanțare, Anexa 3 – Lista verificare administrativă și eligibilitate,  Anexa 4 – Grilă de evaluare tehnică și financiară, Anexa 5 – Formularul specimen de semnături, Anexa 6 – Formular identificare financiară, Anexa 7 – Grafic estimativ CR, Anexa 8 – Lista cheltuielilor eligibile.

Pentru o mai bună înțelegere, Ghidul a fost particularizat pentru cererea de proiecte IP1/2015, în cadrul căreia vor fi depuse proiecte dezvoltate din Fișe de proiect.

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Obiectivului specific (OS) 1.1 –  Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice.

Deși ghidul este particularizat pentru OS 1.1, aceeaşi structură-cadru se va regăsi și pentru celelalte cereri de proiecte pe care AM le va lansa în cadrul POCA 2014 – 2020, diferența fiind dată de prezența Anexei 1 – Fișa de proiect.