Stiri: Finante

Principalele riscuri în atenția băncilor în 2022

Global Risk Survey 2022 și riscurile bancare

22.08.2022

Băncile se confruntă cu tot mai multe provocări, devenind necesar un sistem integrat de administrare a riscurilor. Modul în care industria bancară a evoluat în ultimii ani a adus, pe lângă rezultate financiare bune, digitalizare și îmbunătățirea satisfacției clienților și riscuri noi. În cazul în care acestea rămân neadresate, pot afecta menținerea performanțelor și atingerea obiectivelor. Prin prisma sistemului de reglementare și nu numai, băncile acordă, în general, o importanță strategică proceselor de administrare a riscurilor. Cu toate acestea, riscurile la care sunt expuse astăzi necesită o regândire în modul de abordare.

„Dincolo de un sistem de control bazat pe principiul celor  “trei linii de apărare”, o gestionare adecvată a riscurilor implică o viziune integrată asupra acestora la orice nivel în cadrul băncii, o abordare dinamică în definirea apetitului pentru risc și a pragurilor de toleranță, dar și utilizarea unor metodologii fundamentate de practici profesionale solide, concepte și principii statistice specifice datelor disponibile pentru a fi utilizate în scopul cuantificării riscurilor”, precizează Eliza Băiașu, Senior Manager, Risk Modelling & Data Assurance Leader.

 

Global Risck Survey – Cele mai importante 3 riscuri pentru industria bancară

Potrivit sondajului Global Risk Survey 2022 realizat de PwC, top 3 cele mai importante riscuri cu care industria bancară se confruntă sunt reprezentate de:

  • riscul de piață,
  • riscul cibernetic,
  • gestionarea datelor și riscul privind modelul de afaceri sau operațional.

Fiecare dintre aceste riscuri poate avea un impact semnificativ în ceea ce privește evoluția portofoliilor și a performanței financiare, conformitatea cu cerințele autorităților de reglementare, dar și reputația instituției. În acest context, capacitatea băncilor de gestionare a riscurilor și reziliența reprezintă un pilon cheie în atingerea obiectivelor de afaceri.

Investiții și priorități în gestionarea riscurilor

Având în vedere complexitatea și interdependențele tot mai mari ale riscurilor, este nevoie de acces în timp util la informații relevante pentru a putea lua decizii în funcție de specificul și magnitudinea riscurilor.

„Multe organizații nu dispun încă de tehnologii integrate care să le permită să vizualizeze la timp impactul riscurilor asupra strategiei și a diverselor arii de activitate, să asigure monitorizarea continuă și să ia decizii bazate pe risc în mod eficient. Este recunoscut faptul că un management integrat al riscurilor axat pe principii consecvente în interiorul organizației poate fi dificil de adoptat. De exemplu, cea mai des întâlnită situație este cea în care, în cadrul aceluiași grup bancar sau chiar al aceleași bănci, sunt implementate procese, platforme și sisteme variate care răspund unor cerințe sau nevoi specifice în funcție de diferite arii de interes, această situație menținând dificultatea de  asigurare a unui  sistem integrat”, declară Valentina Mănăsescu, Senior Manager, Banking Governance, Risk & Controls Leader.

Global Risk Survey

Potrivit Global Risk Survey:

  • 41% dintre respondenții din industria bancară urmăresc să crească investițiile în tehnologiile de gestionare a riscurilor cu până la 10% în 2022
  • 25% dintre aceștia au în vedere creșterea cheltuielilor aferente acestor tipuri de investiții cu peste 10%.

Analiza datelor este un punct central al investițiilor semnificative în tehnologiile de management al riscurilor. Această analiză este urmată de automatizarea proceselor, tehnologiile care ajută la detectarea și monitorizarea riscurilor și gestionarea fluxurilor de lucru. Aceste investiții în tehnologie ar trebui să contribuie la soluționarea principalelor 2 provocări în gestionarea riscurilor în bănci:

  1. lipsa accesului la instrumente digitale
  2. sub-procesele manuale utilizate în administrarea riscurilor, costisitoare, atât din punct de vedere al timpului, cât și al costurilor ridicate aferente resurselor.

Alte priorități în managementul riscului

Alte priorități în regândirea modelului de management al riscurilor sunt apetitul la risc și cultura de risc. În același timp, o abordare dinamică presupune monitorizarea și actualizarea continuă a apetitului la risc, adaptată vitezei cu care riscurile și oportunitățile se schimbă. Cultura de risc joacă, de asemenea, un rol important în gestionarea riscului ascendent din anumite arii cu care industria bancară se confruntă.

„Într-un mediu în care schimbarea este constantă, capacitățile de gestionare a riscurilor și reziliența  sprijină agilitatea afacerii și contribuie proactiv, solid și în timp util la luarea deciziilor. Raportul Global Risk Survey 2022 evidențiază cinci acțiuni cheie pe care organizațiile ar trebui să le ia în considerare pentru a-și impulsiona capacitățile de gestionare a riscurilor”, a menționat Eliza Băiașu, Senior Manager, Risk Modelling & Data Assurance Leader.

Citește și Cum a evoluat apetitul pentru investiții imobiliare?