Stiri: Companii

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: Ce decizie a luat Guvernul?

31.07.2023

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Guvernul a aprobat Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Cadrul normativ

Prin aceste norme metodologice se aprobă un cadru normativ unitar în ceea ce priveşte:

Ø stabilirea procedurii privind numirile finale ale membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, a criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post în consiliul de administraţie, a clasamentului acestora;

Ø stabilirea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile privitoare la remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere al întreprinderii publice, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;

Ø regulile generale pentru redactarea scrisorii de aşteptare şi a declarației de intenție, precum şi elementele ce trebuie cuprinse în contractele de mandat încheiate de autoritățile publice tutelare cu administratorii întreprinderilor publice;

Ø detalieri în ceea ce priveşte rolul Agenției pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) în monitorizarea şi evaluarea performanțelor întreprinderilor publice;

Ø stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 722/2016

Totodată, actul normativ prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 722/2016.

Prin aceste măsuri se pun în acord reglementările naționale în materie de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice cu principiile Organizației pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (OCDE), precum și în vederea îndeplinirii unui jalon fundamental prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență al României, respectiv jalonul 439 „Intrarea în vigoare a legislației actualizate privind companiile de stat”.

Citește și Noi programe de sănătate, aprobate prin Hotărâre de Guvern