Stiri: Economie

Guvernul a adoptat Strategia Națională pentru promovarea îmbătrânirii active

16.07.2015

Printr-o Hotărâre adoptată ieri, Guvernul a adoptat Strategia Națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2014-2020.

Actul normativ vizează înființarea unui cadru strategic în privința promovării îmbătrânirii active, fiind stabilite trei obiective generale: prelungirea vieții active, promovarea participării sociale active și demne pentru persoanele vârstnice și obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu necesități de îngrijire de lungă durată.

În cadrul primului obiectiv strategic, prelungirea vieții active, se au în vedere măsuri pentru consolidarea reformei sistemului public de pensii, modificări ale politicilor de resurse umane pentru o mai bună integrare a lucrătorilor vârstnici și flexibilizarea prevederilor din legislația muncii, crearea locurilor de muncă favorabile vârstnicilor, precum și îmbunătățirea abilităților, a capacității de angajare și a independenței populației vârstnice.

Cel de-al doilea obiectiv strategic vizează accentuarea unei imagini sociale pozitive a populației vârstnice, îmbunătățirea accesibilității infrastructurii spațiilor publice, prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii acesteia, diversificarea serviciilor sociale pentru populația vârstnică.

În cadrul celui de-al treilea obiectiv, se are în vedere crearea sistemului unificat de îngrijire de lungă durată (ÎLD) la nivel instituțional prin înființarea unui departament dedicat în cadrul MMFPSPV, dar și prin revizuirea și îmbunătățirea cadrului legal pentru acreditarea și monitorizarea tuturor tipurilor de furnizori de servicii în domeniu. De asemenea, se urmărește asigurarea resurselor financiare, umane și fizice pentru sistemul de ÎLD.