Guvernul a aprobat cifrele de școlarizare pentru 2018 – 2019

23.03.2018

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, cifrele de școlarizare propuse pentru învățământul preuniversitar și superior de stat, în anul școlar/universitar 2018 – 2019. Cifra de școlarizare totală pentru învățământul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, cu următoarea realocare:

  • Suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de școlarizare pentru învățământul obligatoriu cu frecvență redusă – nivel primar și gimnazial și programul educațional ”A doua șansă”, inclusiv pentru cel organizat în penitenciare;
  • Diminuarea cu 1.000 de locuri a cifrei de școlarizare a stagiilor de practică (învățământ de masă).

Pentru învățământul de masă preșcolar, primar, gimnazial, de artă și sportiv, precum şi pentru clasele de început din învăţământul de masă liceal şi profesional (inclusiv învăţământ dual), cifrele de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 rămân la nivelul anului școlar anterior, reprezentând în total 2.735.500 locuri.

În ceea ce privește învățământul superior, începând cu anul universitar 2018 – 2019, Ministerul Educației Naționale a decis alocarea de locuri finanțate de la bugetul de stat, distinct pentru fiecare ciclu de studii universitare, acelor domenii prioritare cu potențial de creștere, relevante pentru dezvoltarea economică a României asumate prin Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020.

Astfel, documentul aprobat de Guvern stabilește următorul număr de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat:

  • 63.201 locuri pentru studiile universitare de licență, dintre care 5.000 de locuri alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României, 2.000 de locuri pentru absolvenții liceelor situate în mediul rural și 1.201 locuri pentru instituțiile de învățământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de licență, pentru anul universitar 2018 – 2019, este mai mare cu 1.201 de locuri, comparativ cu cifra din anul universitar precedent;
  • 35.973 locuri pentru studiile universitare de master, dintre care 4.600 granturi pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României și 373 granturi pentru instituțiile de învățământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de master, pentru anul universitar 2018 – 2019, este mai mare decât cea alocată pentru anul universitar 2017-2018 cu 373 locuri;
  • 3.036 locuri pentru studiile universitare de doctorat, dintre care 300 locuri finanțate de la bugetul de stat pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României și 36 de granturi pentru instituțiile de învățământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de doctorat este mai mare cu 36 de locuri comparativ cu cifra din anul universitar precedent;
  • 5.000 locuri pentru rezidențiat, cu 1.000 de locuri mai multe comparativ cu anul universitar precedent.

Cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2018-2019 se încadrează în finanțarea aprobată pentru anul financiar 2018 și respectă previziunea bugetară pentru anii financiari 2019 și 2020, conform Programului de Guvernare. În același timp, se are în vedere respectarea țintei asumate în Strategia Europa 2020 privind ponderea absolvenților de învățământ terțiar de vârstă 30-34 ani.

Sunt prevăzute, în continuare, locuri în învățământul preuniversitar și superior, pentru etnicii români din afara granițelor țării, cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate și cetățenii străini, în baza documentelor bilaterale și a ofertelor unilaterale.

 

 

 

 

Citiți și despre: