Stiri: Economie

Guvern

Guvernul a aprobat Hotărârile de Guvern de organizare şi funcţionare a noilor ministere

06.01.2022

Guvernul a aprobat Hotărârile de Guvern de organizare şi funcţionare pentru Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sportului, precum şi pentru ministerul nou-înfiinţat, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, urmare a modificării structurii Executivului, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului României de acordare a încrederii Guvernului din data de 25 noiembrie 2021.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale îşi schimbă denumirea în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi îşi redimensionează domeniile de activitate ca urmare a reorganizării. Având în vedere implicarea directă a Ministerului Muncii în implementarea PNRR-ului, este necesară introducerea unor noi atribuţii în domeniul fondurilor europene şi crearea unei noi structuri în acest sens.

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse (MFTES) preia părţi de patrimoniu, activităţi, personal şi posturi de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de la Ministerul Tineretului şi Sportului. Potrivit hotărârii, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse are ca principală atribuţie realizarea politicilor naţionale, corelate cu cele europene şi internaţionale, în domeniul familiei, tineretului, protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, violenţei în familie şi egalităţii de şanse.

De asemenea, în subordinea MFTES vor funcţiona Direcţiile judeţene de tineret, respectiv Direcţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti, în urma reorganizării acestor direcţii. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei, Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” Bucureşti se transferă în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.

Ministerul Tineretului şi Sportului

Ministerul Tineretului şi Sportului îşi schimbă denumirea în Ministerul Sportului. O prioritate pentru Ministerul Sportului o constituie crearea şi implementarea de sisteme informatice integrate pentru managementul activităţii sportive, creşterea nivelului de digitalizare a serviciilor publice pentru sport.

Citeşte şi Guvernul aprobă reorganizarea Spitalului Municipal Oradea