Guvernul a aprobat IMM INVEST ROMÂNIA

10.05.2017

Guvernul a aprobat, prin memorandum, Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA. Conform programului, IMM-urile vor beneficia de sprijin pentru acces la finanţare, prin garantarea de către stat a 50% din creditele pentru investiţii şi/sau a liniilor de creditare pentru finanţarea capitalului de lucru.

IMM INVEST ROMÂNIA este un program multianual, cu alocări anuale ale plafonului de garantare pentru emiterea garanţiilor de stat. Programul va fi pus în aplicare după adoptarea unui ordin comun al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Garanţiile vor fi în contul şi în numele statului, acordate de Fondul Naţional de Garantare a IMM-urilor ( FNGCIMM) în limita unui plafon anual.

Beneficiarii eligibili sunt toţi operatorii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderilor familiale, cu excepţia următoarelor sectoare de activitate: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Garanţia de stat se poate acorda fiecărui beneficiar participant în cadrul programului pentru un singur credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru un singur credit/o singură linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în procent de 50% din valoarea fiecărei finanţări, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat.

În cazul creditelor de investiţii, valoarea maximă a creditului este de 10.000.000 lei, valoarea garanţiei de maximum 5.000.000 lei, procentul de garantare de maximum 50% din valoarea creditului, iar perioada creditului de maximum 10 ani. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă a creditului este de 5.000.000 lei, valoarea garanţiei de maximum 2.500.000 lei, procentul de garantare de maximum 50% din valoarea creditului, iar perioada creditului de 24 luni cu posibilitatea prelungirii în vederea rambursării cu maximum 24 luni.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate care pot fi acordate unui beneficiar este de 10 milioane lei.

Prin implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii se urmăreşte stimularea iniţiativei private, sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, prin consolidarea societăţilor existente şi prin încurajarea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii.

 

 

Citiți și despre: