Stiri: Sanatate

Guvernul a aprobat pachetul de servicii medicale de bază

14.05.2014

Guvernul a aprobat ieri proiectul de Hotărâre de Guvern privind pachetele de servicii medicale, de bază şi minimal, şi Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, a anunţat Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă.

“Este o măsură importantă pentru sistemul de sănătate şi pentru toţi românii. Putem acum vorbi de o redefinire a pachetului minimal de servicii şi a pachetului de servicii de bază în interesul pacientului. Pachetul de bază aduce ca noutate prevenţia, care va fi efectuată prin completarea unei riscograme. Vom putea astfel face prevenţie, lucru care va ajuta atât starea de sănătate a cetăţenilor acestei ţări, dar şi întreg sistemul de sănătate”, a declarat ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu.

Potrivit acestuia, principiile care au stat la baza procesului de redefinire a pachetului minimal de servicii şi a pachetului de servicii de bază sunt reprezentate de îmbunătăţirea accesului pacienţilor la serviciile medicale furnizate de către medicii de familie şi medicii din ambulatoriul de specialitate şi dezvoltarea serviciilor de prevenţie acordate în segmentul de asistenţă medicală primară.

“Punem un accent important, în premieră, pe prevenţie. Introducem pentru pacienţii asimptomatici până la 39 de ani o vizită obligatorie la medicul de familie, cel puţin o dată la trei ani, iar pentru cei după 40 de ani – prezenţa anuală la medicul de familie”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

Pentru a asigura sustenabilitatea implementării pachetelor de servicii medicale a fost majorată finanţarea pentru segmentul de asistenţă medicală primară şi ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice şi paraclinice. Astfel, vor putea fi furnizate servicii medicale în regim ambulatoriu, la costuri reduse faţă de cele acordate în regim de spitalizare, concomitent cu degrevarea spitalelor prin reducerea internărilor.

Ce modificări aduce contractul-cadru

Contractul-cadru va aduce modificări importante, printre care se numără obligaţia, la nivelul furnizorilor – de a nu încasa bani de la pacienţi pentru serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii.

În ceea ce priveşte asistenţa medicală primară, atât în pachetul minimal cât şi în pachetul de bază, în cazul supravegherii gravidei s-a introdus şi testarea pentru hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, în plus faţă de testarea HIV, iar în pachetul de bază au fost introduse consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major.

Sunt introduse consultaţiile preventive

De asemenea sunt introduse consultaţiile preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic – fără semne de boală – finalizate prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare. Acestea se vor realiza pentru toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani – o dată la 3 ani (pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 de ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare se vor acorda anual) şi o dată pe an pentru toate persoanele asimptomatice cu vârsta de peste 40 ani.

În plus, a fost creată posibilitatea ca medicii de familie şi medicii specialişti din specialităţile clinice să poată elibera pentru pacienţii internaţi cu boală cronică confirmată, prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare. Scopul acestei măsuri este de a creştere accesului asiguraţilor internaţi la medicamente şi de majorare a eficienţei în utilizarea sumelor contractate de spitale cu casa de asigurări de sănătate.

Alte modificări au în vedere asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, fiind în acest sens revizuită lista procedurilor diagnostice şi terapeutice, astfel încât pacientul să beneficieze de o serie de investigaţii suplimentare, pentru care nu va mai fi nevoie internarea în spital.

“Nu se mai regăsescîn pachetul de bază serviciile de homeopatie şi fitoterapie (aceste servicii  pot face obiectul asigurărilor private)”, precizează Ministerul Sănătăţii.

 Pachetele de servicii dentare

De asemenea, noul contract-cadru prevede şi decontarea de la stat a unor servicii de asistenţă medical dentară, fiind în acest sens redefinite pachet minimal şi pachet de bază de servicii de medicină dentară.

“În pachetul de servicii de bază se regăsesc consultaţii, servicii profilactice, tratamente protetice şi ortodontice precum şi alte tratamente (inclusiv serviciile de medicină dentară de urgenţă).În pachetul minimal se regăsesc serviciile de medicină dentară de urgenţă”, au arătat reprezentanţii MS.

Criterii de internare

În ceea ce priveşte asistenţa medicală spitalicească au fost definiţi factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă şi au fost introduse criterii de internare specifice pentru spitalizarea de zi.

“În vederea scăderii numărului de internări, au fost precizate afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate în regim de spitalizare de zi: afecţiunile care vor fi prevăzute în norme, afecţiuni pentru care se acordă servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotriţie, implant de cristalin, întrerupere de sarcină cu recomandare medicală, amniocenteză, biopsie de vilozităţi coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, afecţiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul CNAS, HIV/SIDA care necesită monitorizarea bolnavilor”, conform Ministerului Sănătăţii.

În plus, spitalele vor putea contracta servicii de îngrijire la domiciliu sau îngrijiri paliative la domiciliu, însă sunt obligate să suporte pentru pacienţuii internaţi toate cheltuielile necesare, inclusiv pentru medicamente.

Modalităţi de prescriere a medicamentelor

Contractul-cadru aduce şi prevederi noi pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. Astfel, pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală pentru sublistele A şi B – o prescripţie sau mai multe prescripţii lunar, cu maximum şapte medicamente, iar pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90, 91 sau 92 de zile.

De asemenea, contractul mai prevede sancţionarea producătorilor de medicamente care nu asigură prezenţa produselor farmaceutice pe piaţă conform prevederilor legale.