Stiri: Energie

Guvern

Guvernul a aprobat Programul Geologic la Nivel Național

28.07.2017

Guvernul a adoptat, în ședința de ieri, un proiect de lege pentru aprobarea Programului Geologic la Nivel Național. Acesta are în vedere creșterea gradului de cunoaștere a potențialului geologic de resurse minerale disponibile la nivel național, prin realizarea de lucrări de prospecțiune și cercetare geologică la nivel național.

Obiectivele specifice ale Programului vizează:

  • Asigurarea datelor necesare bazei de ofertare a lucrărilor de explorare viitoare;
  • Actualizarea informațiilor privind baza de substanțe minerale utile naționale;
  • Furnizarea studiilor/rapoartelor de sinteză de evaluare și interpretare a informațiilor;
  • Sprijinirea autorităților centrale și locale în fundamentarea programelor de dezvoltare economică viitoare pornind de la baza de materii prime, respectiv de substanțe minerale utile identificate la nivel național, regional și local.

De asemenea, perioada de derulare a Programului, precum și bugetul estimat necesar pentru întreaga perioadă de derulare a acestuia, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Fondurile necesare pentru finanțare se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, care are calitatea de ordonator principal de credite, în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinație.

Actul normativ ar urma să intre în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare, la propunerea Ministerului Economiei și cu avizul ANRM, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă metodologia de aplicare a legii.