Stiri: Economie

Sanctiuni ASF

Guvernul a aprobat Programul Naţional de Reformă 2015

23.07.2015

Guvernul a aprobat ieri, printr-un Memorandum, Planul de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2015 (PNR 2015). PNR 2015 continuă reformele pe termen lung prevăzute în PNR 2011-2013, precum şi pe cele pe termen scurt şi mediu din PNR 2014, dar propune şi reforme noi.

Implementarea PNR se bazează pe un Plan de acţiuni care va permite menținerea ritmului reformelor si va asigura atingerea obiectivelor propuse.

Astfel, Planul de acţiuni PNR 2015 cuprinde 182 de acţiuni (cu etape, indicatori, termene de realizare, bugete şi instituţii responsabile) şi este structurat pe două paliere şi anume Reforme prioritare pentru România şi Ţinte naţionale Europa 2020.

În cadrul Reformelor prioritare pentru România, domeniile vizate sunt: politica fiscal-bugetară, administraţia publică, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi politica industrială. În ceea ce priveşte Ţintele Naţionale Europa 2020, acestea sunt: ocuparea forţei de muncă, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea, mediul şi schimbările climatice, sursele regenerabile de energie, eficienţa energetică, educaţia şi incluziunea socială.

Tot ieri, printr-un alt Memorandum, Executivul a aprobat Planul de acţiuni pentru implementarea Recomandărilor Specifice de Ţară 2015 (RST 2015). Recomandările Specifice de Ţară au fost publicate de Comisia Europeană la data de 13 mai 2015, validate în cadrul Consiliului European din 25-26 iunie şi aprobate de Consiliul Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) la data de 14 iulie.

Cele patru recomandări specifice de ţară pentru România vizează: finalizarea programului de asistenţă financiară, aspecte fiscal-bugetare, aspecte referitoare la piaţa muncii, educaţie şi sănătate, precum şi reformarea guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat.