Slide

Stiri: IT&C

Transformarea digitală a autorităților locale.

Guvernul a aprobat Strategia Națională privind Agenda Digitală

08.04.2015

Executivul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România – 2020. Documentul preia și adaptează la situația țării noastre elementele Agendei Digitale pentru Europa, una dintre cele șapte inițiative pilot ale Strategiei Europa 2020. Agenda Digitală definește rolul major pe care utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) va trebui să-l joace în realizarea obiectivelor Europa 2020.

O implementare completă a viziunii strategice asupra sectorului TIC în România va duce la investiții totale de aproximativ 2,4 miliarde euro. Impactul direct și indirect asupra economiei poate fi tradus într-o creștere a PIB de 13%, creșterea numărului de locuri de muncă cu 11% și reducerea costurilor administrației cu 12% în perioada 2014-2020.

Măsurile concrete prevăzute în Strategie vor duce la asigurarea accesului cetățenilor și organizațiilor la servicii publice electronice (servicii de e-Guvernare), îmbunătățirea accesului la internet prin creșterea gradului de acoperire a rețelelor de comunicații electronice de mare viteză în bandă largă, creșterea gradului de utilizare a internetului, promovarea comerțului electronic, creșterea numărului serviciilor publice electronice transfrontaliere, sporirea conținutului digital și dezvoltarea de infrastructuri TIC în domeniile educației, sănătății și culturii și sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC prin susținerea cercetării-dezvoltării și inovării în domeniu.

Strategia Națională privind Agenda Digitală definește cadrul pentru o structură instituțională care va oferi o viziune unitară, va gestiona centralizat și coordonat toate aspectele legate de informatizarea serviciilor publice și de realizarea interoperabilității la nivel european.