Stiri: Economie

Guvernul a decis înfiinţarea unui nou minister

20.11.2015

Executivul a decis înfiinţarea Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic, care va funcționa ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în scopul constituirii și promovării unui cadru riguros de consultări publice cu societatea civilă

Organizarea, funcționarea și atribuțiile Ministerului vor fi adoptate prin Hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență adoptate astăzi. Finanțarea noului minister se va face de la bugetul de stat, ministrul având calitatea de ordonator principal de credite.

Pentru anul curent, finanțarea Ministerului pentru Consultare Publică se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Personalul din cadrul noului minister va fi salarizat la nivelul celui din Secretariatul General al Guvernului.

Actul normativ al Guvernului mai prevede şi înființarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin preluarea activităților Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, care se desființează, și a activităților și structurilor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Totodată, Ministerul Energiei va fi înființat prin reorganizarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, care se desființează.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice se va numi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, iar Ministerul pentru Societatea Informațională se va denumi Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională.