Guvernul înfiinţează Gărzile Forestiere

01.07.2015

Guvernul a aprobat ieri, printr-o Ordonanță de Urgență, înființarea Gărzilor Forestiere, prin preluarea actualelor comisariate de regim silvic și vânătoare. În plus, noua OUG prevede creșterea numărului de posturi, precum și punerea la dispoziția personalului noilor structuri a mijloacelor necesare desfășurării activităților de implementare, monitorizare și control al aplicării regimului silvic și cinegetic. Reorganizarea celor nouă comisariate de regim silvic și cinegetic s-a realizat în scopul protejării și conservării fondului forestier național.

Pentru întărirea capacității de protejare și conservare a fondului forestier național și oprirea tăierilor ilegale, Guvernul a decis ca numărul de posturi al noilor structuri să fie de 617, conform cerințelor Codului Silvic și realităților din teren.

Această suplimentare de personal se face în contextul în care în prezent există doar 399 de persoane cu atribuții de control și implementare și 58 de persoane care lucrează că personal auxiliar. Prin aceste măsuri, suprafața de fond forestier care revenea unei persoane pentru control se reduce de la 16.403 ha la aproximativ 12.000 de ha.

Totodată, pentru întărirea măsurilor de protecție a fondului forestier național, Executivul a decis să se înființeze nouă gărzi forestiere teritoriale prin reorganizarea celor nouă comisariate de regim silvic și cinegetic. Gărzile forestiere sunt instituții publice teritoriale ale autorității publice centrale care răspund de silvicultură, cu personalitate juridică, finanțate integral de la bugetul de stat, cu atribuții în implementarea, monitorizarea și controlul aplicării regimului silvic și cinegetic.

Gărzile forestiere preiau de la fostele comisariate de regim silvic și cinegetic patrimoniul, posturile, personalul și prevederile bugetare, pe baza protocoalelor de predare-primire.

Printre principalele atribuții ale Gărzilor Forestiere se numără monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național, monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național, precum şi monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Citiți și despre: