Stiri: Finante

Esalonarea datoriilor restante

Guvernul vrea să reducă datoriile companiilor de stat

07.01.2016

Guvernul a aprobat un memorandum cu măsuri ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu deținut direct sau indirect de stat, cărora li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013.

Aceste măsuri au scopul să contribuie la întărirea disciplinei financiare a acestor operatori economici.

Astfel, la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016, se va avea în vedere reducea plăților restante, astfel încât la finele anului 2016 acestea să fie diminuate cu minimum 15% față de cele programate la 31 decembrie 2015.

Organele administrației publice centrale pot aproba reducerea sau eliminarea plăților restante la operatorii economici aflați în subordinea, în coordonarea sau în portofoliul acestora și în alte procente, astfel încât reducerea plăților restante cumulate pentru acești operatori să respecte procentul de 15%. Organele administrației publice centrale pot depăși limita plăților restante cumulate în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea de către Guvern, prin memorandum.

În termen de 15 zile de la aprobarea acestui memorandum, organele administrației publice centrale vor prezenta Ministerului Finanțelor Publice situația privind reducerea plăților restante detaliată pe operatori economici.

La elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli trebuie, de asemenea, să fie completată anexa de fundamentare ce însoțește bugetul de venituri și cheltuieli, cu măsuri concrete pentru realizarea reducerii plăților restante.