Jurnalul de Afaceri Ianuarie 2023

Ianuarie 2023

În 2023, unul dintre aspectele care vor căpăta o importanță sporită este și cel legat de sustenabilitatea afacerilor. Mai mult decât până acum, se va pune accent pe măsurile concrete, pe strategii atent alese, dar și pe rezultatele acțiunilor implementate. Pentru acest început de an, companiile prezentate ne oferă viziunea lor asupra sustenabilității, precum și detalii despre planurile de viitor în această direcție.

Printr-o investiție de aproximativ 18 milioane de euro, la care se vor adăuga și investițiile în mobilier și design interior, noua clădire a Hamilton Central Europe continuă direcțiile de modernism, ergonomie și sustenabilitate urmărite și până acum. Noua extensie a clădirii va fi dotată cu instalații de ultimă generație pentru reducerea emisiilor de carbon. În direcția sustenabilității, Hamilton Central Europe va continua și implementarea de programe noi de reducere a poluării apei, aerului și solului, dar și implementarea panourilor fotovoltaice.

Pentru GRUP ȘERBAN, anii 2021-2022 au fost ani de consolidare pe principii noi de guvernanță corporativă, de consolidare a liniilor de business, având direcții cu valoare adăugată, de integrare în activitate a unor direcții noi, dar și de focusare pe dezvoltare organică. De la regenerativ la sustenabil, de la eficiență la excelență, GRUP ȘERBAN se focusează pe domenii cu performanță financiară, reziliență și impact social pozitiv.

Întrucât creșterea costurilor s-a reflectat asupra activității World MediaTrans, managementul companiei și-a concentrat atenția în direcția optimizării procesului de organizare a transporturilor, astfel încât aceste creșteri de tarife să impacteze cât mai puțin clientul final. World MediaTrans continuă și în 2023 investițiile în vehicule, astfel încât parcul auto să răspundă celor mai exigente cerințe. În decembrie 2022, parcul auto a fost înnoit cu nu mai puțin de 10 noi capacități de transport.

În cadrul BARLETA a fost demarat un amplu proces de optimizare, prin care se vizează reducerea pe cât posibil a cantității de deșeuri de hârtie rezultate, compania focalizându-și atenția către materii prime care au un grad ridicat de elemente reciclate.

La BARLETA deja se află în faza de testare câteva tipuri noi de materiale ecologice, cu proprietăți ce pot înlocui cu succes produsele din plastic existente.

MIMO GROUP a reușit să producă și să instaleze proiecte inovatoare, cu un grad ridicat de dificultate. Realizarea acestor proiecte a fost posibilă datorită utilizării sistemelor revoluționare și materialelor de înaltă calitate, tehnologiei și know-how-ului de înaltă productivitate, precum și echipamentelor și programelor de ultimă generație utilizate în departamentul tehnic de calcul – proiectare – execuție, care contribuie împreună la o sustenabilitate sporită a afacerii.