Slide

Stiri: Finante

Podul Poarta Albă-Midia-Năvodari

IMM INVEST ROMÂNIA sprijină Fondul de Garantare

03.01.2018

IMM INVEST ROMÂNIA, Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, va aduce Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii o nouă oportunitate de consolidare a rolului de sprijin pragmatic al mediului de afaceri, ca instrument de susţinere a politicilor publice şi a priorităţilor guvernamentale.

Așadar, în calitatea sa de mandatar al statului român, FNGCIMM va acorda întreprinderilor mici și mijlocii eligibile garanții în nume și cont stat pentru creditele de investiții sau pentru capital de lucru în conformitate cu actele normative specifice Programului.

Experiența acumulată în derularea programelor guvernamentale – Prima Casă, Prima Mașină, Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii -, alături de resursele operaționale existente şi de preocuparea constantă de aliniere la bunele practici în domeniul bancar, confirmă capacitatea FNGCIMM de a asigura implementarea cu succes a Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA.

Ca element de noutate față de programele anterioare, IMM INVEST ROMÂNIA acordă facilități de garantare în cuantum de 80% pentru credite de investiții pentru realizarea de proiecte de dezvoltare sau înființare de centre de agrement. Noul program oferă astfel cadrul de reglementare necesar creșterii economice pe criterii de sustenabilitate, în perspectiva unei dezvoltări sectoriale durabile.

Adresabilitatea programului este extinsă pentru beneficiarii eligibili: IMM-urile, inclusiv cele de tip start up, vor putea opta pentru credite garantate în proporție de 50% pentru capital de lucru și/sau realizarea de investiții până la valoarea maximă cumulată de 10 milioane de lei.

Strategia pe termen mediu a FNGCIMM, de diversificare a portofoliului de produse și scheme de garantare destinate susținerii mediului de afaceri prin trecerea de la o abordare globala la una sectoriala, contribuie astfel la punerea în aplicare a acestei componente semnificative a Programului de Guvernare 2017 – 2020.

«Lansarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA catalizează constructiv demersul de repoziționare al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri ca element integrant în ecosistemul de business din România. Optimizarea și simplificarea fluxurilor operaționale interne, digitalizarea proceselor, precum și alte măsuri de îmbunătățire a activității, susțin efortul nostru de transparentizare și consolidare a relației cu mediul de afaceri. IMM INVEST ROMÂNIA reprezintă o reală oportunitate de creștere pentru instituția noastră și de diversificare a produselor de garantare pe care le putem oferi antreprenorilor», a declarat Alexandru Petrescu, Director General al FNGCIMM.

După operaţionalizarea programului, FNGCIMM va demara procesul de selectare a băncilor care își manifestă interesul de a participa la Program, iar antreprenorii vor putea solicita credite garantate prin IMM INVEST ROMÂNIA.