Finante

Impozite plătite de românii care lucrează în străinătate

01.09.2018

Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale trebuie completat de toţi românii care lucrează în afara țării. În jur de 4 milioane de români au ales să plece din ţară pentru a-şi găsi un loc de muncă, după ce România a aderat la Uniunea Europeană. În plus, studiile arată că cetăţenii ţării noastre sunt din ce în ce mai tentați să plece din România în  căutarea unui loc de muncă mai bine plătit şi a unei vieţi mai bune. Şi, pentru a se evita dubla impozitare, se pune întrebarea ce taxe si impozite ar trebui să le plătească românii care lucrează în străinătate.

Legislația românească prevede că persoana fizică rezidentă în România care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, are obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”, la care trebuie ataşate şi alte documente justificative.

Câţi români ar vrea să lucreze în afara țării?

Un studiu realizat în august 2018 arată că 55% dintre români și-au exprimat dorința de a lucra în afara ţării. Conform platformei Bestjobs, cei mai mulți dintre respondenții români care și-ar dori să lucreze într-o altă țară au sub 30 de ani și au studii superioare.

În ceea ce privește topul celor 10 țări unde și-ar dori să lucreze, românii au ales state precum Germania, Marea Britanie, Franța, Elveția, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia și Italia.

Germania, Marea Britanie, Franța, Elveția, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia și Italia – acestea sunt ţările preferate de românii care vor să lucreze în străinătate

Printre cele mai importante motive pentru care cetăţenii ţării noastre ar alege să lucreze într-o altă țară se numără dorința de a avea un trai mai bun, instabilitatea politică, accesul la servicii guvernamentale și sociale mai bune și oportunități mai bune de carieră.

Impozite pentru cei ce pleacă în străinătate

Veniturile realizate în afara ţării se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, conform prevederilor din Codul Fiscal.

Românii care pleacă în străinătate și stau acolo mai mult de 183 (şase luni) de zile dintr-un an trebuie să depună la ANAF, cu 30 de zile înaintea plecării din țară, un chestionar pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România. Această prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2018, iar cei care nu respectă această reglementare riscă să fie amendaţi.

„Orice persoană fizică rezidentă în România care pleacă din țară (indiferent de motiv: studii, muncă, etc.) pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive are obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”, precizează ANAF.

Motivul pentru obligaţia depunerii acestui chestionar este reprezentat de evitarea dublei impozitări

Amenzi aplicabile

Obligația de notificare a ANAF privind intenția de a pleca din ţară nu este una nouă în legislația României, dar la începutul anului a fost reglementată, printr-o Ordonanță de Guvern, o amendă pentru cei ce o nu o respectă. Amenda pentru nedepunerea chestionarului privind rezidenţa fiscală nu este foarte mare, fiind cuprinsă între 50 și 100 de lei.

Obligația depunerii chestionarului este prevăzută în noul Cod Fiscal  este detaliată de Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1.099/2016

Chestionarul privind rezidenţa fiscală nu trebuie depus de către românii care lucrează în străinătate ca funcționari sau angajați ai statului român.

Documentul trebuie completat în două exemplare, unul urmând să fie depus sau trimis la ANAF, în timp ce a doua copie trebuie păstrată de persoana care intenţionează să plece din România.

Chestionarul de stabilire a rezidenţei fiscale poate fi transmis și electronic, prin Spaţiul Privat Virtual

Unde se depune chestionarul de stabilire a rezidenţei fiscale?

Acest chestionar trebuie depus indiferent de motivul plecării. Astfel, documentul trebuie completat şi depus la ANAF indiferent dacă vreţi să plecaţi la studii în străinătate sau pentru a munci.

De asemenea, este important să ştiţi că rezidenţa fiscală trebuie trebuie transmisă Fiscului înainte de plecarea din România.

Rezidenţa fiscală trebuie transmisă Fiscului înainte de plecarea din România

Conform ANAF, până la data scoaterii din evidența fiscală a unei persoane fizice, pentru aceasta există obligație fiscală integrală în  România (pentru veniturile obținute în ţară, cât și din străinătate), pentru impozitul reținut în străinătate fiind necesară prezentarea documentului care atestă plata acestuia, în vederea acordării creditului fiscal.

Alte documente justificative

Referitor la documentele justificative, persoanele fizice române au obligația de a anexa la „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România”, orice documente justificative pentru stabilirea rezidenței fiscale unei persoane fizice care părăsește România, cum ar fi copie CI, copie contract (de muncă, detașare etc.) însoțit de traducerea autorizată a acestuia, act de stare civilă, copie act locuință din România (dacă este cazul), copii acte de identitate soț, soție, copii-CNP (dacă este cazul). De asemenea, mai sunt necesare o copie după certificatul de rezidență fiscală însoțit de traducerea autorizată a acestuia în orginial, înregistrarea autovehiculelor, permisul de conducere, locul unde persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale și orice alte documente justificative care sunt luate în considerare pentru stabilirea rezidenței unei persoane.