Rata promovare BAC 2020

Începe sesiunea de toamnă a Bacalaureatului

21.08.2017

Sesiunea de toamnă (august-septembrie) a examenului național de Bacalaureat 2017 începe astăzi, 21 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română — proba E)a). Marți, 22 august, va avea loc proba E)b) — Limba și literatura maternă, iar miercuri, 23 august, se va desfășura proba E)c) — proba obligatorie a profilului. Probele scrise se încheie joi, 24 august, cu proba la alegere a profilului și specializării — proba E)d).

Pentru susținerea examenului în a doua sesiune s-au înscris 39.435 de absolvenți de liceu. Dintre aceștia, 24.690 de candidați provin din promoția curentă, iar 14.745 de candidați provin din seriile anterioare. În funcție de forma de învățământ absolvită, cei 39.435 de elevi înscriși (din toate promoțiile) sunt distribuiți astfel: 37.138 —zi, 1.036 —seral și 1.261 —frecvență redusă. Precizăm că în prima sesiune au fost declarați respinși 34.690 de candidați (din toate promoțiile).

Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) începe vineri, 25 august, și continuă luni, 28 august, când este programată și proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B). Evaluarea competențelor digitale (proba D) se va derula în zilele de 29 și 30 august, urmând ca evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) să se desfășoare în zilele de 30 și 31 august.

Atât subiectele pentru probele scrise, cât și subiectele pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare și nonliterare, funcționale și nonfuncționale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național: experimentat, avansat și mediu. Candidatul care refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se consideră că nu a susținut proba.

Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

a) susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale

b) susținerea tuturor probele scrise și nota 5 la fiecare dintre acestea;

c) obținerea mediei 6 cel puțin, la probele scrise.

Afișarea primelor rezultate (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (orele 16:00 — 20:00) au loc în data de 1 septembrie, iar afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de 6 septembrie.

În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate ‘nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.’

Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

 

 

 

Citiți și despre: