Stiri: Energie

Industria electrointensivă, exceptată de la contribuţia pentru promovarea surselor regenerabile

16.10.2014

Ieri, în cadrul reuniunii Colegiului Comisarilor, s-a adoptat decizia de autorizare de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de stat prin care industria electrointensivă este parţial exceptată de la plata contribuţiei aferente promovării surselor regenerabile de energie.

Conform Comisiei Europene, schema notificată de Ministerul Economiei, respectă normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, în special noile Orientări ale Comisiei privind ajutoarele destinate protecției mediului și energiei.

,,România este primul stat membru al UE pentru care, în baza Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020, publicate în luna aprilie 2014, Comisia Europeană a adoptat decizia de autorizare a schemei de ajutor de stat fără deschiderea vreunei investigaţii. Aprobarea schemei suport inițiate de Ministerul Economiei reprezintă o confirmare a necesității susținerii industriei europene în vederea păstrării competitivității marilor consumatori industriali. Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani, urmând a fi aplicată de la 1 decembrie 2014 până la 31 decembrie 2024”, a declarat Constantin Niță, Ministrul Economiei.

Schema de ajutor de stat, instituită prin Hotararea Guvernului nr. 495/2014, va contribui major la menţinerea competitivităţii pe piaţa europeană şi internaţională a industriilor electrointensive din România.

Totodată, având în vedere că suplimentar față de cerinţele legislaţiei comunitare, schema include condiţii suplimentare de eligibilitate pentru întreprinderi, respectiv aplicarea de măsuri de eficienţă energetică şi încheierea de parteneriate cu instituţii de învăţământ, aceasta contribuie la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi la reducerea decalajului dintre actualul nivel de pregătire a forţei de muncă şi cerinţele pieţei muncii.

Bugetul anual estimat al aplicării acestei scheme de sprijin este de circa 75 de milioane euro, pentru aproximativ 300 de beneficiari. Pentru această schemă de ajutor de stat nu vor fi alocate fonduri de la bugetul de stat, iar procedura de compensare a certificatelor verzi ce vor fi exceptate de la plata prin aplicarea acestei scheme pe o perioada de 10 ani este stabilită de ANRE.

Industria energointensivă din România asigură circa 20% din consumul final brut de energie. Acest sector este și cel mai mare generator de locuri de muncă, la nivelul anului 2012 asigurând direct aproximativ 760.000 locuri de muncă şi indirect aproximativ 1.500.000.