Stiri: Agricultura

Plati compensatorii pentru proprietarii de paduri

Avertisment de la Comisia Europeană: România trebuie să pună capăt exploatării forestiere ilegale

13.02.2020

Infringement păduri. Comisia Europeană îndeamnă România să pună în aplicare în mod corespunzător Regulamentul UE privind lemnul (EUTR). Acesta interzice întreprinderilor din sectorul lemnului să producă și să introducă pe piața UE produse obținute din bușteni recoltați în mod ilegal.

Infringement păduri. Ce a constatat Comisia Europeană

În cazul țării noastre, autoritățile naționale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii și să aplice sancțiuni corespunzătoare. Comisia Europeană consideră că inconsecvențele din legislația națională nu permit autorităților române să verifice cantități mari de lemn recoltat ilegal.

În plus, s-a constatat că autoritățile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după cum se prevede în Directiva Habitate și în Directiva privind evaluarea strategică de mediu.

Infringement păduri. Accesul publicului la informații

Există și deficiențe în ceea ce privește accesul publicului la informațiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor.

Comisia Europeană a constatat, de asemenea, că unele habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei Habitate și a Directivei privind păsările.

Infringement păduri. România are termen de o lună pentru a lua măsuri

Așadar, CE a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere. Țării noastre i s-a acordat un termen de o lună pentru a lua măsurile necesare în vederea remedierii deficiențelor identificate. În caz contrar, Comisia Europeană poate decide să trimită autorităților române un aviz motivat.

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Citește și Grupul de firme Agricola a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri totală de aproximativ 768,2 milioane de lei, respectiv 162 de milioane de euro