Agricultura

INMA

INMA București inovează cu inteligență și tehnologii de top

01.02.2024

De aproape un secol, Institutul desfășoară activități de cercetare științifică, inovare și dezvoltare în domeniul agriculturii și industriei alimentare. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București – este unul dintre cele mai vechi și prestigioase institute de cercetare din România în domeniul proceselor, tehnologiilor și elaborării echipamentelor tehnice, cu o experiență în domeniu de peste 95 de ani. INMA a asigurat întreaga proiectare până la stadiul de prototip a mașinilor și utilajelor agricole din România, fiind ulterior introduse în fabricație de serie la diverse fabrici și întreprinderi din țară.

Misiunea institutului este de a desfășura activități de cercetare științifică, inovare și dezvoltare în domeniul proceselor, tehnologiilor și echipamentelor tehnice de mecanizare și automatizare a lucrărilor din agricultură și industria alimentară, în contextul armonizării activității la cel mai înalt nivel de calitate și performanță existent în UE.

Misiunea institutului este de a desfășura activități de cercetare științifică, inovare și dezvoltare în domeniul proceselor, tehnologiilor și echipamentelor tehnice de mecanizare și automatizare a lucrărilor din agricultură și industria alimentară

INMA a inițiat proiecte de cercetare și dezvoltare de echipamente menite să optimizeze operațiuni din cadrul tehnologiilor folosite pentru agricultura ecologică, specifice utilizării pe suprafețe mici și mijlocii.

„Obiectivul principal al activităților Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare vizează creșterea capacității de cercetare în direcția specializării inteligente pentru crearea de tehnologii și echipamente tehnice inteligente convergente cu conceptul de Agricultură 4.0”, ne-a declarat Dr. Ing. Vlăduț Valentin, General Manager – INMA București.

Principalele direcții de cercetare-dezvoltare ale INMA

Domeniile principale de cercetare-dezvoltare ale Institutului includ:

 • Fundamentarea ştiinţifică a proceselor din agricultură, industrie alimentară şi crearea de noi tehnologii, instrumente şi echipamente tehnice compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ 4.0 sau digitală şi SECURITATE ALIMENTARĂ;
 • Valorificarea surselor regenerabile de energie (biomasă, biocombustibili) prin dezvoltarea de tehnologii şi echipamente tehnice pentru utilizarea acestora în condiţii de eficienţă, protecţia vieţii, sănătăţii şi a mediului, integrate într-o ECONOMIE CIRCULARĂ;
 • Dezvoltarea rurală şi creşterea calităţii vieţii prin transferul tehnologic şi demonstraţii ale rezultatelor cercetărilor realizate de institut conform conceptului INNOVATION 2.0;
 • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare (logistică, echipamente de cercetare, laboratoare) și a resursei umane în scopul realizării de parteneriate pentru racordarea la Aria Europeană a Cercetării – ERA, inclusiv integrarea în platformele tehnologice la nivel european.

Dintre domeniile secundare de cercetare ale INMA, menționăm activităţi de formare, specializare profesională şi certificare de personal în domeniul tehnologiilor de mecanizare; evaluarea şi certificarea conformităţii echipamentelor tehnice din domeniul nereglementat al UE; dezvoltarea de echipamente și tehnologii destinate agriculturii și industriei alimentare cu impact pozitiv asupra mediului, fără efecte negative, precum și transferul tehnologic şi afaceri inovative prin incubatorul tehnologic acreditat: INMA-ITA.

Serviciile oferite de INMA vizează cercetarea, dezvoltarea, digitalizarea și optimizarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice pentru agricultură şi industrie alimentară, execuţia de modele funcționale, experimentale şi prototipuri și experimentarea acestora în condiții de laborator și exploatare, dar și servicii ştiinţifice – încercarea echipamentelor și mașinilor diverse, certificarea conformității produselor, transfer tehnologic şi de afaceri inovative prin incubare și de execuţie echipamente şi instalaţii unicat/serie mică.

Industria alimentară la nivelul anului 2023

Industria alimentară din România este slab dezvoltată şi nu procesează decât o cantitate relativ mică din produsele agricole, ceea ce înseamnă că România exportă cea mai mare parte a producției agricole neprelucrată, la costuri mici și importă produse finite la preţuri de câteva ori mai mari. Pentru aceasta este nevoie de o dezvoltare a depozitelor pentru produsele agricole, în special pentru cele mai uşor perisabile, pentru ca apoi acestea să poată fi trimise către piaţă pe toată perioada anului, respectiv să fie prelucrate în produse finite: conserve, compoturi, dulceţuri, etc., cu valoare adăugată ridicată.

În ultimele decenii, dinamica globală în producția și consumul de alimente s-a schimbat semnificativ. În timp ce în trecut politica predominantă era în principal bazată pe creșterea producției de alimente, astăzi industria alimentară se concentrează pe producția în conformitate cu cerințele consumatorilor, în condițiile asigurării siguranței și securității alimentare și nutriționale.

În ultimele decenii, dinamica globală în producția și consumul de alimente s-a schimbat semnificativ

În prezent, pentru a supraviețui concurenței de pe piața industriei alimentare, este necesară permanenta introducere a inovațiilor, asociată cu implementarea tehnologiilor emergente, recuperarea și valorificarea deșeurilor alimentare, precum și producerea de noi produse alimentare funcționale.

„Este important să menționăm faptul că așa-numitele tehnologii de procesare emergente (în principal non-termice) au câștigat interes în rândul cercetătorilor din domeniul alimentar, datorită impactului lor mai scăzut asupra proprietăților nutriționale și senzoriale ale produselor”, explică Dr. Ing.  Vlăduț Valentin.

Proiecte de cercetare abordate

Ca instituţie de profil, INMA a iniţiat dezvoltarea unor tehnologii și echipamente tehnice pentru condiționarea și procesarea primară a produselor agro-alimentare în scopul prelungirii duratei de valabilitate a acestora, în contextul asigurării siguranței alimentare și reducerii risipei.

INMA a iniţiat în cadrul proiectelor de cercetare abordate, dezvoltarea unor tehnologii și echipamente tehnice pentru condiționarea și procesarea primară a produselor agroalimentare

În acest demers au fost abordate cercetări privind îmbunătățirea proceselor de păstrare a produselor horticole în spații cu atmosferă nemodificată, utilizând frigul artificial, cu accent pe depozitarea temporară a produselor în condițiile menținerii unui microclimat optim, în vederea valorificării ulterioare în stare proaspătă. De asemenea, au fost abordate cercetări privind aplicarea tehnologiilor criogenice la congelarea produselor alimentare cu valoare adăugată ridicată, respectiv congelarea rapidă cu azot lichid și păstrarea în stare congelată în vederea depozitării de lungă durată.

În ceea ce privește utilizarea temperaturilor înalte în cadrul procesele de conservare a produselor alimentare lichide, au fost întreprinse cercetări în domeniul sterilizării UHT care utilizează schimbătoare de căldură directe cu infuzie de abur.

„Au fost abordate şi cercetări privind deshidratarea produselor agro-alimentare utilizând procedee bazate pe convecție cu aer cald, radiație infraroșie și microunde. În cazul produselor horticole, au fost realizate cercetări privind utilizarea combinată a radiației neionizante ultraviolete UV-C, respectiv ozon în soluție apoasă, în scopul reducerii încărcăturii microbiologice potențial patogene, existentă pe suprafețele exterioare ale produselor alimentare”, menționează General Managerul INMA.

Colaborări cu companiile din domeniul agricol și alimentar

Institutul are o deschidere totală către agenţii economici din domeniul agricol pentru a dezvolta împreună tehnologii şi echipamente utile acestora în procesul de lucru sau producţie.

Mai exact, institutul participă în competițiile pentru dezvoltare de proiecte în domeniile din Strategia de specializare inteligentă cu acei fermieri şi agenţi economici care sunt interesaţi să dezvolte produse/tehnologii adaptate condiţiilor specifice din ferma/compania pe care o administrează.

Totodată, institutul oferă idei şi propuneri de proiecte care să răspundă cerinţelor fermierilor prin participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, ceea ce permite ca rezultatele să fie ulterior valorificate și transferate mai uşor în piaţă.

Institutul oferă idei şi propuneri de proiecte care să răspundă cerinţelor fermierilor prin participarea la târguri şi expoziţii internaţionale

INMA pune accent pe dezvoltare profesională continuă, condiție obligatorie pentru o evoluție constantă a profesioniștilor din acest domeniu.

„Referitor la formarea profesională, institutul are un Centru de formare profesională acreditat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului Bucureşti, în cadrul căruia poate oferi servicii de formare profesională pentru îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor din domeniul agricol (inclusiv industria alimentară), cursurile putându-se organiza oricând, condiţia fiind de a se asigura numărul minim de persoane pentru o grupă”, afirmă reprezentanții institutului.

Tehnologia în sectorul mașinilor și instalațiilor agricole

Şi în domeniul maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară noile tehnologii şi-au pus amprenta, astfel că în ultimii ani agricultura a devenit un domeniu propice pentru implementarea ultimelor tehnologii în domeniul IT, IA, software de prelucrare date/imagini, sisteme electrice de propulsie, roboți agricoli autonomi. Institutul s-a aliniat la această tendință de implementare a noilor tehnologii, înființând în acest scop un laborator de robotică agricolă, primul de acest fel din țară.

Cele mai recente proiecte dezvoltate de institut au urmărit:

 • Realizarea unui echipament inteligent de prășit;
 • Realizarea primului prototip de TRACTOR ELECTRIC din România;
 • Realizarea unui echipament inteligent autopropulsat electric de analiză horticolă, predicție și acțiune biodinamică
 • Realizarea unei drone agricole de mare capacitate pentru efectuarea de tratamente fito-sanitare în culturile de câmp;
 • Realizarea unui sistem de protecție a culturilor de câmp conform „agricultura 4.0” destinat fermelor SMART;
 • Realizarea unei platforme mobile inteligente pentru sere şi solarii;
 • Realizarea unui model experimental de sistem tehnic plutitor auto-propulsat electric pentru recoltarea biomasei;
 • Realizarea unui echipament inovator de congelare rapidă, cu funcționare discontinuă;
 • Realizarea unei demonstrator experimental de fermă urbană modulară;
 • Realizarea unui echipament tehnic pentru aplicarea tratamentelor fito-sanitare cu substanțe organice și de înaltă precizie în livezi;
 • Realizarea unui sistem inovator de irigare prin valorificarea umidității din aer etc.

Institutul s-a aliniat la tendința de implementare a noilor tehnologii, înființând în acest scop un laborator de robotică agricolă

„În scopul obținerii fondurilor necesare pentru implementarea acestor proiecte, INMA și-a intensificat eforturile de realizare de parteneriate cu mediul privat și și-a diversificat portofoliul de propuneri de proiecte de cercetare pentru participarea la competițiile de proiecte finanțate din surse variate: fonduri private, fonduri bugetare naționale și internaționale”, mai spune Dr. Ing. Vlăduț Valentin.

Implementarea tehnologiilor digitale în sectorul mașinilor agricole și a instalațiilor

În ultimii ani, institutul a început să implementeze pe scară largă soluţiile digitale, astfel încât aproape nu mai există echipament sau tehnologie care să nu înglobeze unul sau mai multe elemente digitale (software, senzori, sisteme de achiziţie, IA etc). În consecință, serviciile de cercetare oferite de Institut pentru agricultură și industria alimentară implementează și tehnologii digitale de monitorizare și automatizare, contribuind astfel la optimizarea proceselor realizate.

De exemplu, în cadrul tehnologiei de întreținere a culturilor folosind mașini de stropit clasice, INMA a integrat algoritmi de inteligență artificială cu rețele neuronale convoluționale pentru recunoașterea plantelor de cultură cu controlul individual pe fiecare duză în parte, astfel încât procesul de stropire să se realizeze cu precizie maximă doar pe suprafața plantei, acest lucru conducând la economii importante de substanțe fito-sanitare.

Serviciile de cercetare oferite de Institut pentru agricultură și industria alimentară implementează și tehnologii digitale de monitorizare și automatizare

Altă inovație pe care INMA a realizat-o pentru prima dată în România este un prototip de tractor electric de capacitate redusă care poate fi folosit pentru lucrările ușoare din fermă. Acesta poate fi încărcat din surse regenerabile de energie, contribuind astfel și la atingerea obiectivelor din Pactul Verde European.

Perspectivele și direcțiile viitoare ale cercetării și dezvoltării

Având în vedere noile progrese în domeniul tehnologiilor digitale, IA şi schimbările climatice care afectează în acest moment întreg teritoriul României, perspectivele și direcțiile de cercetare și dezvoltare în domeniul mașinilor și instalațiilor destinate agriculturii și industriei alimentare ale institutului urmăresc agricultura digitală și tehnologia blockchain; inteligența artificială și mașinile autonome; agricultura de precizie și senzori avansați; mașini agricole ușoare și modulare; energie sustenabilă și eficiență energetică; economie circulară și reciclare în agricultură; biosenzori și monitorizare a calității alimentelor; tehnologii de cultivare și procesare mai eficiente și adaptarea la schimbările climatice.

Modul de organizare al institutului este unul aplicativ, astfel că rezultatele din proiecte se concretizează prin dezvoltarea unor echipamente/tehnologii sau servicii, dar și prin participarea la toate competițiile unde se lansează programe de cercetare în care se dorește transferul rezultatelor către agentul economic sau în parteneriat.

Transferul de cunoștințe și tehnologii către sectorul privat

În cazul celorlalte competiții unde programele de cercetare lansate de către MCID nu permit cercetarea colaborativă între institut şi companii, rezultatele obținute sunt prezentate la târguri şi expoziții naționale şi internaționale cu juriu internaţional: PRO INVENT – Cluj Napoca, TRAIAN VUIA – Timişoara, INVENTCOR – Deva, INVENTICA – Iaşi, IDEEA – Abony, Ungaria, UGAL – Galaţi, Infoinvent – Chişinău, Rep. Moldova; AGRO-ARCA, Karlovac – Croaţia și altele.

De asemenea, INMA are prezentări la târguri virtuale „Virtual Agro – Agribusiness 4.0”, la expoziţii de maşini agricole – AGRIPLANTA Fundulea, AGROMALIM Arad – și festivaluri organizate de mediul academic (universități), precum „POLIFEST” şi „POLI BioFEST” – dedicat tehnologiilor de protecție a mediului și inovațiilor din domeniul sustenabilității, organizate de POLITEHNICA București sau expoziţii organizate de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

INMA participă la evenimente, târguri și expoziții naționale și internaționale, pentru a favoriza diseminarea informațiilor din mediul academic către cel privat

„Pentru a avea un grad şi mai mare de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor de cercetare, institutul participă cu prezentări şi interviuri la posturi de televiziune naţionale, respectiv în revistele dedicate fermierilor, subliniind încă o dată faptul că direcțiile de cercetare sunt stabilite în cadrul Consiliului Științific al Institutului, astfel încât proiectele de cercetare realizate să aibă rezultate inovative cu aplicabilitate practică în agricultură”, a declarat, în încheiere, Dr. Ing. Vlăduț Valentin, General Manager – INMA București.

 

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/agro-oil-service-investeste-in-eficientizarea-proceselor-de-business/