Producatori

Inno Robotics

INNO ROBOTICS, inovație la nivel de tehnologie

01.11.2022

Compania a dezvoltat o soluție de sudare laser robotizată, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației. Obiectivul major pe care INNO ROBOTICS se concentrează în această perioadă este  extinderea companiei dincolo de granițele României. O extindere la nivel European, dar nu numai. Anul acesta, în luna septembrie, compania a pus bazele INNO Robotics Kft, cu sediul în Gyor, Ungaria, o piață deschisă pentru produsele actuale și cu o foarte mare cerere pentru automatizarea proceselor industriale.

Totodată, în ultimii doi ani INNO ROBOTICS s-a focusat pe dezvoltarea unui nou produs – celula robotizată pentru sudare laser, întrucât pe piață, la nivel mondial, există foarte puțini furnizori de soluții complete pentru sudare laser automatizată cu roboți industriali. Este un proces tehnologic complex și, ca și în celelalte cazuri de dezvoltare a produselor INNO ROBOTICS, avantajul față de concurență va consta în oferirea de servicii și instrumente unice pe piață, care să faciliteze folosirea echipamentelor de către utilizatori care nu dețin cunoștințe în domeniu.

INNO ROBOTICS s-a focusat pe dezvoltarea ununi nou produs –  celula robotizată pentru sudare laser

Soluția de sudare laser robotizată este dezvoltată în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) și va fi lansată pe piață cel târziu în vara anului 2023, urmând a fi promovată la nivel european și pe teritoriul SUA.

„Știm cât de dificil este să depinzi de o singură persoană sau chiar de un furnizor pentru a oferi suportul prin cunoștințele necesare pentru utilizarea produsului. În acest scop am gândit un program operator intuitiv pentru a crește eficiența și independența clientului final. La baza dezvoltării acestei soluții se regăsește conceptul de produs modular, astfel încât produsul poate fi ajustat la nevoile clientului, iar sistemul se poate adapta cu ușurință schimbărilor de proces”, ne-a declarat Dl. Cosmin Ioaneș, General Manager INNO ROBOTICS.

INFLPR, o tradiție de peste 40 de ani

În continuarea unei tradiții de peste 40 de ani în domeniul cercetărilor de fizică, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale, aplicative și de dezvoltare tehnologică în fizica laserilor, electronică cuantică a solidului, fizica plasmei, fizica radiațiilor, precum și fizica spațiului.FANUC

INFLPR deține un potențial considerabil pentru cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică, fundamentat atât de rezultatele din trecut, cât și de cele actuale. În acest sens, menţionăm Centrul Integrat de Tehnologii Avansate Laser (CETAL), unde există o bază materială modernă, precum laseri de mare putere pentru studii fundamentale şi dezvoltarea cunoaşterii, ca şi pentru aplicaţii în procesare aditivă şi substractivă macro-, micro- şi nanoscopică, dar şi echipamente de caracterizare spectroscopică şi spectrofotometrică.

În particular,  Centrul de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate (FOTOPLASMAT), finanțat prin Programul Operațional Competititivitate 2014-2020, permite stabilirea unor legături puternice cu industriile de vârf din România în vederea rezolvării  problemelor tehnice cu care acestea se confruntă, și testarea soluțiilor identificate la nivel de prototipuri sau tehnologii. Obiectivul major al parteneriatului INFLPR – INNO Robotics este creșterea  capacității de cercetare-dezvoltare-inovare și de transfer de cunoștințe.

Pentru următorii ani, utilizarea facilității de cercetare și a know-how-ului existent pentru dezvoltarea de tehnologii avansate reprezintă o prioritate pentru INFLPR

Pentru următorii ani, prioritățile institutului vizează utilizarea facilității moderne de cercetare și a know-how-ului existent pentru dezvoltarea de tehnologii avansate, pentru cercetări de frontieră și aplicații ale acestora. Scopul urmărit este creșterea performanței produselor și tehnologiilor, prin obținerea unui avans tehnologic durabil, tradus în termenii unor soluţii generatoare de beneficii socio-economice la nivel național.

Planul de Investiții al INFLPR

INFLPR desfășoară un plan de investiții bazat pe obiectivele specifice ale Strategiei instituționale:

  • creșterea capacității de transfer de tehnologie prin dezvoltarea și promovarea de centre de competență și transfer tehnologic, prin două direcții – „Centrul de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano-Tehnologii și Materiale Avansate” și investiții punctuale pentru consolidarea infrastructurii „Centrul Integrat  de  Tehnologii Avansate Laser” (CETAL).

Mecanismul de stimulare a apariției de noi subiecte și teme de cercetare se face pe baza ciclului: nevoia pieței/ idee/ soluție/ finanțare/ transfer către beneficiar. La fiecare nivel al acestui ciclu se intervine instituțional prin activarea pârghiilor specifice:

  • organizarea de workshopuri și seminarii desfășurate nu doar în cadru academic, dar mai ales cu potențialii beneficiari din mediul operatorilor economici;
  • participarea prin intermediul parteneriatelor internaționale la programe de cercetare cu finanțare internațională, predictibilă și compatibilă cu un nivel înalt de performanță științifică și tehnologică;
  • intensificarea activităților de marketing și promovare pentru identificarea de parteneri industriali în vederea realizării transferului tehnologic.

Măsurile de consolidare a tematicilor instituționale cu potențial de transfer tehnologic stimulează atragerea resursei umane dornice să lucreze cu echipamente ultra-moderne  care să se specializeze ca ingineri de dezvoltare tehnologică.

Portofoliul de colaboratori ai INFLPR

INFLPR deține în acest moment un portofoliu variat de colaboratori din diverse domenii de activitate ale sectorului economic românesc, precum industriile auto, petrolieră, textilă, integratori de soluții automatizate cum este INNO Robotics, producători autohtoni de diverse bunuri din aria medicală, protecția bunurilor împotriva contrafacerilor. Derularea de contracte economice cu acești parteneri industriali reprezintă calea de promovare a institutului în mediul privat. Încrederea firmelor interesate de absorbția de tehnologii specifice dezvoltate de INFLPR este susținută și de politica recentă de implementare în institut a Sistemului de Management Integrat (SMI) al calității.

Un alt pas strategic al INFLPR de susținere a transferului tehnologic este implementarea managementului inovării care conduce la consolidarea tematicilor instituționale cu potențial de transfer tehnologic și pentru dezvoltarea ofertei de servicii către industrie.

INFLPR este membru sau participă în parteneriate de interes strategic în Uniunea Europeană și are activități sinergetice cu obiective ale unor programe de cercetare majore

În prezent, institutul este membru sau participă în parteneriate de interes strategic în Uniunea Europeană și are activități sinergetice cu obiectivele unor programe de cercetare majore: ELI-NP (RO), EURATOM, LaserLab V, QuantEra și Quantum Technologies Flagship și ESA.

„INFLPR va milita și în viitor pentru încheierea de parteneriate pentru valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare obținute în urma cooperărilor/colaborărilor interne/internaționale, care să aducă pentru toți partenerii implicați o creștere sustenabilă, inovație, dar și competențe noi. Se va urmări cu prioritate valorificarea calității INFLPR ca sursă unică de expertiză la nivel național în cercetarea aplicativă din domeniul laserilor, plasmei, radiațiilor și domeniilor conexe”, precizează dna. Mirela Besenyei, Directorul Centrului de Transfer, Inovare și Marketing, INFLPR.

INFLPR are în vedere încheierea de parteneriate pentru valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare care să permită o creștere sustenabilă, să încurajeze inovația și să permită obținerea de noi competențe

Un astfel de proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, acțiunea 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe” este proiectul „NOI TEHNOLOGII AVANSATE DE ACOPERIRE A SUPRAFEȚELOR FOLOSIND FASCICUL LASER DE MARE PUTERE ÎN VEDEREA CREȘTERII FIABILITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR MATERIALELOR – PRELAM” – POC-G 135/2016.

Obiectivele generale și specifice asumate ale acestui proiect prevăd dezvoltarea de noi soluții inovative pentru obținerea de produse și procese, precum și tehnologii noi și/sau avansate în vederea creșterii fiabilității și performanțelor materialelor prin acoperiri funcționale, având la bază utilizarea sistemelor laser.

Parteneriate pentru transfer de tehnologie

Echipa de implementare a proiectului a identificat o serie de cerințe concrete din zona industrială și a propus soluții inovative de rezolvare a acestora. Astfel, au rezultat nu mai puțin de nouă parteneriate pentru transfer de tehnologie, sub forma unor contracte subsidiare pe proiect, printre care și contractul cu INNO ROBOTICS.

Prin contractele subsidiare s-au putut dezvolta tehnologii de placare (cladding), de sudare a materialelor metalice bazate pe utilizarea sistemelor laser, cu aplicații în domenii precum: industriile auto-moto și energetică, construcții, servicii și medicină.

„Suntem mândri că rezultatele acestor parteneriate se vor concretiza până la finalul proiectului în rezultate ale cercetării-dezvoltării-inovării de tipul: procedee, tehnologii, instalații experimentale, celule pilot, prototipuri. Acestea se vor valorifica prin  introducerea pe piață a unor produse noi sau îmbunătățite”, continuă doamna Besenyei.

INFLPR a încheiat nouă parteneriate pentru transfer de tehnologie, sub forma unor contracte subsidiare pe proiect, printre care și contractul cu INNO ROBOTICS

Parteneriatul dintre INFLPR și INNO ROBOTICS

Parteneriatul dintre INFLPR și compania INNO ROBOTICS  a fost inițiat la sfârșitul lunii august a acestui an. În cadrul acestui proiect se va dezvolta și pune în funcțiune o celulă robotizată de sudare laser, cu și fără material de adaos sub formă de fir metalic, pentru îmbinarea componentelor fabricate din materiale metalice.

Celula automatizată de sudare laser va permite abordarea unei game largi de produse ce implică îmbinări nedemontabile de componente metalice. Principalul avantaj al tehnologiei de sudare laser îl constituie posibilitatea de automatizare și digitalizare facilă, inclusiv în cazul unor piese cu geometrii complexe. Aceasta presupune doar o modificare a programului de mișcare a brațului robotic și a parametrilor de sudare, ceea ce conferă o versatilitate extinsă pentru aplicațiile industriale ale celulei de sudare.

Celula automatizată de sudare laser va permite abordarea unei game largi de produse ce implică îmbinări nedemontabile de componente metalice

Într-o primă fază, tehnologia transferată va contribui la realizarea elementelor de răcire din cadrul sistemului de management termic al autovehiculelor. Acestea sunt construite din aliaje de aluminiu care necesită valori ridicate de energie pentru sudare – în particular în cazul  „wobbling”, caz în care optica de procesare va fi un scanner laser. Acesta va constitui punctul de plecare comun pentru dezvoltarea de soluții la cheie la dispoziția mediului de afaceri.

Instalația pilot construită prin proiect și tehnologiile transferate vor sta la baza dezvoltării de către INNO ROBOTICS de soluții scalabile care să deservească o gamă largă de parteneri industriali cu cerințe specifice în domeniu. Se valorifică astfel expertiza proprie în robotizarea proceselor repetitive de producție și know-how –ul acumulat din inovarea de produs/proces dezvoltată de INFLPR.

Contribuția noilor tehnologii la dezvoltarea domeniilor în care se aplică

Noile tehnologii dezvoltate și transferate prin proiectul POC-G 135 vor avea o contribuție importantă în dezvoltarea eficientă și durabilă a diferitelor produse metalice sau componente ale unor sisteme complexe.

„S-a demonstrat că timpul de viață al discurilor de frână obișnuite crește prin acoperirea cu un strat de material rezistent la coroziune și uzură utilizând tehnica de depunere laser prin topire. În plus, straturile depuse conduc la reducerea poluării mediului, prin diminuarea emisiei de particule care rezultă în urma procesului de frânare”, detaliază Prof. Dr. Ion N. Mihăilescu, Cercetător Stiințific în cadrul INFLPR.

Utilizarea surselor laser în diferite aplicații de prelucrare prin sudare reprezintă un proces fiabil, cu grad înalt de repetabilitate, deoarece crește de la 3 la 10 ori viteza de procesare a componentelor în raport cu procesele tradiționale de sudare TIG/WIG și scade, până la eliminare, producerea de piese rebutate. În plus, tehnologiile dezvoltate în proiect au un  grad de maturitate tehnologică (TRL) cuprins între 6 și 9.  Unele dintre tehnologiile transferate se află la nivel de implementare a functionalității în condiții relevante de producție în cadrul companiilor cu care colaborează INFLPR, iar altele sunt deja implementate și produc componente care aduc profit partenerilor industriali.

Astfel, toate soluțiile dezvoltate au ca scop principal rezolvarea unor cerințe actuale din piață, precum reducerea consumurilor energetice și eliminarea emisiilor poluante, ca strategie de dezvoltare a economiei circulare sustenabile.

Perspective de viitor

Pe viitor, INFLPR va continua să răspundă cerințelor concrete ale mediului de afaceri, în principal prin noi contracte de transfer de ’’know-how’’. Obiectivul strategic urmărit este de a deveni un furnizor de referință în scopul valorificării calității și performanțelor INFLPR, ca furnizor unic de expertiză la nivel național în cercetarea aplicativă din domeniile laserilor, plasmei, radiațiilor și cele conexe. Se au în vedere noi cercetări de frontieră și aplicații ale acestora, în scopul creșterii performanței produselor/serviciilor, prin obținerea unui avans tehnologic durabil, tradus în termenii unor soluţii generatoare de beneficii socio-economice la nivel național.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/inno-robotics-integrator-de-solutii-automatizate-cu-roboti-industriali/