Stiri: Finante

INS a revizuit în scădere estimarea privind evoluţia PIB-ului din primul trimestru

02.07.2014

INS a revizuit în scădere estimarea privind evoluţia Produsului Intern Brut din primul trimestru al anului, de la 127,62 miliarde lei la 126,38 miliarde. De asemenea, instituţia a revizuit în creşterea avansul economic de la de la 3,8% la 3,9.

Astfel, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, în trimestru 1 din acest an, PIB-ul a crescut cu 3,9%, pe serie brută, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2013. Creşterea PIB 3,9%, pe serie brută, în perioada analizată, a fost de 0,2%.

Revizuirea Produsului Intern Brut estimat a avut la bază datele administrative detaliate privind execuţiile bugetare şi date contabile ale companiilor publice reclasate în sectorul “Administraţii publice” utilizate la elaborarea secvenţei complete de conturi a acestui sector şi datele statistice rectificate, pentru ultima lună din cadrul trimestrului, privind indicii producţiei industriale, indicii preţurilor producţiei industriale, indicii lucrărilor de construcţii, indicii de cost în construcţii, indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor, indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata, indicii volumului cifrei de afaceri pentru servicii de piaţă prestate populaţiei, indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru servicii de piaţă prestate în special întreprinderilor.

De asemenea, s-au luat în calcul datele statistice suplimentare privind transportul de pasageri şi transportul de mărfuri, precum şi datele rectificate privind importurile şi exporturile de bunuri şi servicii din Balanţa de Plăţi.

Produsul intern brut ajustat sezonier a fost estimat pentru trimestrul 1 la 161,159 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 0,2% faţă de trimestrul 4 din 2013 şi cu 4% faţă de primele trei luni ale anului trecut.

Ca serie brută, PIB-ul estimat a fost de 126,384 miliarde lei, în creştere, în termeni reali, cu 3,9% faţă de trimestrul 1 din 2013.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în – construcţii (+2,0 puncte procentuale şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+1,4 puncte procentuale).  Din punctul de vedere al utilizării PIB-ului, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat cheltuiala pentru consumul final individual şi colectiv al administraţiilor publice, de la 0,1% la -0,4%, ca urmare a reducerii volumului lor de activitate (de la 100,7% la 95,8%, respectiv de la 101,1% la 94,9%), precum şi exportul net de bunuri şi servicii, care a înregistrat o contribuţie pozitivă la creşterea PIB, de 1,2 procente.