Stiri: Economie

Evolutia economica in 2021

INS a revizuit în scădere PIB-ul din perioada ianuarie-septembrie 2016

14.01.2017

Institutul Național de Statistică (INS) a revizuit în minus creșterea economică din primele nouă luni ale anului trecut, de la 4,9%, în varianta provizorie anterioară, la 4,8%, în cea actuală. În varianta provizorie, pentru al treilea trimestru al anului trecut figura o creștere economică 4,4%, în timp ce în comunicatul de vineri aceasta a fost redusă la 4,3%.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 2016 a fost de 563,58 miliarde lei prețuri curente, în creștere — în termeni reali — cu 4,8% față de perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 2015. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2016 a fost de 207,488 miliarde lei prețuri curente, în creștere — în termeni reali — cu 4,3% față de trimestrul III 2015.

În trimestrul III 2016, dinamica PIB s-a modificat în varianta provizorie (2), comparativ cu varianta provizorie (1) cu—0,1 puncte procentuale. Volumul valorii adăugate brute s-a diminuat cu 0,2 puncte procentuale, modificări mai importante fiind înregistrate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și depozitare, hoteluri și restaurante (-1,8 puncte procentuale), în informații și comunicații (+0,3 puncte procentuale)

În activitățile profesionale, științifice și tehnice, de servicii administrative și activități de servicii suport, volumul valorii adăugate brute s-a diminuat cu 0,3 puncte procentuale. Volumul și contribuția impozitelor nete pe produs la creșterea PIB s-au majorat cu 1,3, respectiv cu 0,2 puncte procentuale.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuției la creșterea PIB în trimestrul III 2016, între cele două estimări, au înregistrat cheltuiala pentru consumul final al administrațiilor publice, de la 0,0% la +0,3%, formarea brută de capital fix, de la +0,8% la +0,1%, importul de bunuri și servicii, de la +2,5% la +2,9%, exportul de bunuri și servicii de la +2,3% la +2,6%.

Comparativ cu trimestrul II din 2016, în cel de-al treilea trimestru PIB-ul a crescut în termeni reali cu 0,6%.