Institutul de Cercetare Dezvoltare în Genomică

Ce atribuții va avea Institutul de Cercetare Dezvoltare în Genomică?

Institutul de Cercetare Dezvoltare în Genomică. Guvernul a aprobat Hotărârea pentru modificarea art. 9 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 693/2021 privind Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Cercetare Dezvoltare în Genomică.

Regimul de finanțare

Prin acest act normativ, se modifică regimul de finanțare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică (ICDG), urmând ca acesta să fie finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.

Subvențiile acordate de la buget

Subvențiile acordate de la bugetul de stat se vor aloca cu încadrarea în bugetul aprobat de Ministerul Educației și, în completare, venituri obținute pe bază de contract de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București.

Schimbarea modului de finanțare are ca scop susținerea activității ICDG și pregătirea într-un termen optim a proiectului strategic privind realizarea unei infrastructuri naționale de excelență în domeniul genomicii, inclus în Programul Național de Sănătate.

Institutul de Cercetare Dezvoltare în Genomică. Pregătirea proiectului

Pregătirea proiectului este estimată la 9 luni de zile și cuprinde:

  • studiul de fezabilitate
  • studiul geotehnic
  • studiu pentru obținerea acordurilor de mediu
  • studiu topografic
  • studiu de marketing
  • vizite de studiu

La toate acestea se adaugă și alte categorii de studii și documentații necesare pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul de specializare inteligentă genomică.

Citește și Ce atribuții are Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate?