Stiri: Finante

Întreprinderile sociale vor putea accesa fonduri europene

09.09.2016

Până la sfârșitul acestui an, întreprinderile care activează în economia socială vor putea obține, de la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, un atestat prin care li se recunoaște statutul de actor al economiei sociale și le oferă, în același timp, posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Potențialii beneficiari vor avea la dispoziție linia de finanțare “SOLIDAR”, pregătită în acest sens de Ministerul Fondurilor Europene, singura condiție pe care trebuie s-o îndeplinească cei interesați fiind aceea ca, pe lângă respectarea principiilor și criteriilor din legea economiei sociale, atestatul de întreprindere socială să fie depus în etapa de contractare a proiectelor.

Întreprinderile sociale pot fi societăţile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociaţiile şi fundaţiile, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societăţile agricole și orice alte categorii de persoane juridice care respectă, cumulativ, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, definiţia şi principiile economiei sociale.

De asemenea, întreprinderile sociale de inserţie pot fi întreprinderile sociale în care sunt angajate permanent, în proporție de cel puțin 30%, persoane din grupuri vulnerabile, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor. Încadrarea în categoria grupurilor vulnerabile poate fi dovedită cu ajutorul documentelor eliberate de autoritățile competente sau printr-o anchetă socială a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor, la cererea întreprinderii sociale de inserție.

Per total, peste 10 000 de entități juridice, sub diverse forme, activează deja în economia socială și ar putea solicita atestarea ca întreprindere socială. Acestea nu se limitează la domeniile specifice în care-și desfășoară activitatea, ci facilitează adesea inovarea și contribuie la atingerea priorităților strategiei Europa 2020, îndeosebi prin crearea de locuri de muncă incluzive și prin ameliorarea problemelor sociale care întrețin sărăcia.

La ora actuală, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiile județene de ocupare pregătesc un sistem pentru obținerea, în termen de 30 de zile din momentul depunerii dosarului complet, a atestatului de întreprindere socială sau certificatului de întreprindere socială de inserție, acesta din urmă dând dreptul întreprinderilor sociale de a folosi marca socială.