Stiri: Finante

Investiţie de 10,5 milioane lei, în staţiunea Călimănești – Căciulata

24.05.2016

Proiectul european în valoare de 10,5 milioane lei de modernizare a parcurilor balneare din Călimănești a fost finalizat. Primăria stațiunii Călimănești – Căciulata a inaugurat, ieri, cele două parcuri balneare, parcul pavilion și parcul Căciulata, finalizând astfel proiectul european de finaţare.

„Putem spune că prin investițiile realizate în cadrul proiectului ‘Modernizarea parcurilor balneare din stațiunea Călimănești — Căciulata’, stațiunea poate să folosească avantajele oferite de potențialul său turistic natural, prin modernizarea și diversificarea ofertei turistice de care dispune și, implicit creșterea numărului anual mediu de turiști care vizitează stațiunea cu 15%. Mai mult, resursele naturale existente în regiune vor fi valorificate în mod optim și astfel proiectul realizat este relevant pentru toate formele de turism existente la nivel local, județean și regional”, a declarat primarul stațiunii, Florinel Constantinescu.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 — Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 — Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calității serviciilor turistice.

Valoarea totală a proiectului a fost de 10.496.741,58 lei, reprezentând costurile eligibile, costurile neeligibile și TVA. Valoarea totală eligibilă a fost de 7.614.462,49 lei, din care 6.877.382,52 lei reprezintă asistența nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 580.983,49 lei reprezintă contribuția de la bugetul național și 156.096,48 lei reprezintă contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile, iar perioada de implementare de 43 luni.

Proiectul „Modernizarea parcurilor balneare din stațiunea Călimănești — Căciulata’ a răspuns obiectivului strategic al Programului Operațional Regional care constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial și durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor și resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creștere, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi și a munci.