Stiri: Energie

Investitii in energie verde

Investiţii în energie verde: Anunţul făcut de asociaţiile din sectorul regenerabilelor

22.07.2020

Investiţii în energie verde. Investiții de miliarde de euro în energie curată sunt în pericol. Astfel, modificările propuse în domeniul legislației cu impact asupra vânzărilor de terenuri agricole nu țin cont de interesul ţării noastre în atragerea de investiții în domeniul energiei curate. Adoptarea lor în forma actuală ar împiedica dezvoltarea de proiecte energetice regenerabile, punând în pericol atragerea de fonduri europene de peste 10 miliarde de euro, cu impact asupra securității energetice și competitivității economice. Toate aceste aspecte sunt semnalate de cele mai importante asociații din sectorul regenerabilelor – Asociația Română pentru Energie Eoliană (Romanian Wind Energy Association – RWEA) și Organizația Patronală a Producătorilor de Energie Regenerabilă din România – PATRES.

Investiţii în energie verde. Modificarea legii privind terenurile agricole

Companiile membre ale RWEA și PATRES cer reexaminarea Proiectului de lege (PL-x 336/2018) în Parlament pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

„În cazul promulgării Proiectului de lege în forma sa actuală, adoptată în Parlament, activitatea investitorilor din industria regenerabilă va fi grav perturbată, aceștia aflându-se în imposibilitatea de a achiziționa sau de a securiza în orice alt mod legal terenuri situate în extravilan în vederea dezvoltării de proiecte energetice”, conform sursei citate.

 Ţintele asumate de România

În plus, România riscă să fie în imposibilitatea de a respecta țintele asumate față de Instituțiile Europene, aplicarea legii urmând să determine o reținere a investitorilor sau chiar imposibilitatea acestora de a investi în capacități noi de producere de energie regenerabilă în exercițiul investițional 2020-2030.

Intrarea în vigoare a legii va avea ca principală consecință̆ negativă̆ pierderea (din nou) a încrederii investitorilor din industria energiei regenerabile în cadrul legislativ și în puterea legislativă a statului român.

Investiţii în energie verde. Capacităţile ţării

Ţara noastră a anunțat o țintă de energie regenerabilă în consumul final de energie de 30,7% în anul 2030. Astfel, România are nevoie de peste 7 GW de noi capacități regenerabile, parte a unor investiții de peste 22 miliarde de euro în sectorul energetic.

În acest sens, România este unul din statele membre cele mai avantajate de Green Deal, având la dispoziție:

  • peste 6 miliarde euro prin Fondul de Modernizare
  • mai mult de un miliard de euro prin Fondul de Tranziție Justă

Aceste fonduri se adaugă sumelor dedicate investițiilor în tranziția energetică cuprinse în planul de redresare economică NextGeneration EU și investițiilor private.

Investiţii în energie verde. Un impact negativ

„RWEA și PATRES consideră că intrarea în vigoare a Proiectului de lege în forma actuală ar aduce un impact negativ asupra reluării investițiilor în sectorul energetic din România într-o perioadă în care relansarea economică este primordială, în condițiile în care – prin PNIESC- România și-a asumat un plan bine stabilit de investiții în noi capacități de producție. În plus, lipsa investițiilor în noi capacități competitive de generare a energiei își va extinde impactul negativ asupra securității energetice a României și a prețului plătit de consumatorul final, având în vedere parcul de generare din surse convenționale deja îmbătrânit și situația actuală în care România este un importator net de energie conform datelor oficiale furnizate de autorități”, potrivit sursei citate.

Citeşte şi RE/MAX România deschide două noi birouri. Unde sunt acestea situate?