Stiri: Finante

Investitii straine 2020

Investiţii străine 2020. Ce valoare au fondurile atrase de România?

16.02.2021

Investiţii străine 2020. Banca Naţională a României a anunţat că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1.921 milioane euro, anul trecut. Acestea s-au redus substanţial comparativ cu 4.849 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2019.

Investiţii străine 2020. Participaţii de capital şi credite intragrup

Din acest total, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 953 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 2 032 milioane euro.

În perioada ianuarie – decembrie 2020, datoria externă totală a crescut cu 15 669 milioane euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 91 276 milioane euro la 31 decembrie 2020 (72,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 22,8 la sută față de 31 decembrie 2019. De asemenea, datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2020 nivelul de 34 176 milioane euro (27,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6 la sută față de 31 decembrie 2019.

Investiţii străine 2020. Contul curent al balanţei de plăţi

În 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 983 milioane euro, comparativ cu 10 480 milioane euro în perioada ianuarie-decembrie 2019. În structura se remarcă următoarea evoluţie:

  • balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 371 milioane euro
  • balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 981 milioane euro
  • balanța veniturilor primare și-a mărit deficitul cu 656 milioane euro
  • balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 543 milioane euro.

Investiţii străine 2020. Rata serviciului datoriei externe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,6 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2020, comparativ cu 19,3 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2020 a fost de 5,7 luni, în comparație cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale României aflate la BNR la finele anului 2020 a fost de 88,4 la sută, comparativ cu 68,8 la sută la 31 decembrie 2019.

Citeşte şi Prima Casă 2021. Noile condiţii pentru Programul Noua Casă 2021