Stiri: Finante

Investiții străine 2022

Investiții străine 2022: Cele mai noi date publicate de BNR pentru perioada ianuarie – august

17.10.2022

Investiții străine 2022. Banca Națională a României a anunțat că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 6 474 milioane euro (comparativ cu 4 420 milioane euro în perioada ianuarie – august 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4 204 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2 270 milioane euro.

Contul curent al balanţei de plăţi

În perioada ianuarie – august 2022 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16 986 milioane euro, comparativ cu 10 742 milioane euro în perioada ianuarie – august 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 6 690 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2 323 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 2 423 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 546 milioane euro.

Datoria externă

În perioada ianuarie – august 2022, datoria externă totală a crescut cu 5 136 milioane euro. În structură

  • datoria externă pe termen lung a însumat 96 378 milioane euro la 31 august 2022 (68 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,2 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2022 nivelul de 45 343 milioane euro (32 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 16,1 la sută față de 31 decembrie 2021.

Investiții străine 2022. Rata serviciului datoriei externe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,2 la sută în perioada ianuarie – august 2022, comparativ cu 17 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2022 a fost de 74,3 la sută, comparativ cu 79,4 la sută la 31 decembrie 2021.

Citește și Rezerva valutară septembrie 2022: Anunțul făcut de BNR