Stiri: Finante

Rezerve valutare decembrie 2021.

Investiţii străine de 578 de milioane de euro, în primele două luni ale anului

14.04.2021

Investiţii străine. Banca Naţională a României anunţă că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 578 milioane euro (comparativ cu 690 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2020). Din acest total, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 823 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 245 milioane euro.

Investiţii străine. Contul curent al balanţei de plăţi

Conform BNR, în perioada ianuarie – februarie 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 627 milioane euro, comparativ cu 431 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2020. În structură se remarcă următoarea evoluţie:

  • balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 485 milioane euro
  • balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 265 milioane euro
  • balanța veniturilor primare și-a redus excedentul cu 463 milioane euro
  • balanța veniturilor secundare s-a încheiat cu un deficit de 358 milioane euro, comparativ cu un excedent de 155 milioane euro în perioada similară a anului 2020.

Datoria externă

În perioada ianuarie – februarie 2021, datoria externă totală a scăzut cu 2 311 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 90 947 milioane euro la 28 februarie 2021 (73,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,0 la sută față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2021 nivelul de 32 669 milioane euro (26,4 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,3 la sută față de 31 decembrie 2020.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,1 la sută în perioada ianuarie – februarie 2021. Acesta este în scădere comparativ cu 20,1 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie 2021 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Investiţii străine. Gradul de acoperire a datoriei externe

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt a fost de 83,5 la sută. Nivelul este mai mic comparativ cu 90,7 la sută la 31 decembrie 2020.

Citeşte şi Indicele LIBOR. BNR face un anunţ de ultimă oră