Stiri: Finante

Investiții străine directe ianuarie - septembrie 2023

Cum au evoluat investițiile străine directe în perioada ianuarie – septembrie 2023?

14.11.2023

Investiții străine directe ianuarie – septembrie 2023. Banca Națională a României a anunțat că, în perioada ianuarie – septembrie 2023, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 5 060 milioane euro (comparativ cu 8 671 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5 836 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 776 milioane euro.

Datoria externă

În perioada ianuarie – septembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 17 376 milioane euro.

În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 116 128 milioane euro la 30 septembrie 2023 (72 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 17,7 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2023 nivelul de 45 134 milioane euro (28 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,3 la sută față de 31 decembrie 2022.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2023 a fost de 5,6 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2023 a fost de 105,4 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.

Investiții străine directe ianuarie – septembrie 2023. Contul curent al balanţei de plăţi

În perioada ianuarie – septembrie 2023, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16 051 milioane euro, comparativ cu 21 147 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 3 223 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 577 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 258 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 38 milioane euro.

Citește și Masa monetară august 2023: Cele mai noi date publicate de BNR