Stiri: Economie

Investiţiile directe: 1 miliard de euro, în primul trimestru

16.05.2017

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat, în primul trimestru, 1,075 miliarde euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1,258 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 183 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 68 968 milioane euro la 31 martie 2017 (74 la sută din total datorie externă), nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 2016.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la 31 martie 2017, nivelul de 24 224 milioane euro (26 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,5 la sută faţă de 31 decembrie 2016.

Datoria externă totală a crescut cu 815 milioane euro, pe seama majorării soldului datoriei negarantate public (cu 596 milioane euro) şi a soldului datoriei publice (cu 224 milioane euro).

De asemenea, în perioada ianuarie – martie 2017 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 690 milioane euro, comparativ cu 314 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2016; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 281 milioane euro, balanța veniturilor secundare și balanța serviciilor s-au încheiat cu excedente mai mici cu 317 milioane euro, respectiv cu 19 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 241 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16 la sută în perioada ianuarie – martie 2017, comparativ cu 27,4 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 martie 2017 a fost de 6 luni, faţă de 6,3 luni la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2017 a fost de 90,3 la sută, comparativ cu 90,1 la sută la 31 decembrie 2016.