Stiri: Finante

Majorare capital One United Properties.

Investiţiile directe ale străinilor în România, 887 milioane de euro în primele patru luni

17.06.2016

În perioada ianuarie – aprilie 2016, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 843 milioane euro, comparativ cu un excedent de 282 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2015; în structură, balanţa veniturilor primare şi balanţa bunurilor au consemnat creşteri ale deficitelor cu 1 724 milioane euro, respectiv cu 742 milioane euro, iar balanța serviciilor şi balanţa veniturilor secundare au înregistrat excedente majorate cu 242 milioane euro, respectiv cu 100 milioane euro, conform BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 887 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 432 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 545 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 69 993 milioane euro la 30 aprilie 2016 (79,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,0 la sută față de 31 decembrie 2015.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2016 nivelul de 18 422 milioane euro (20,8 la sută din total datorie externă), în scădere cu 4,7 la sută faţă de 31 decembrie 2015.

În perioada ianuarie – aprilie 2016, datoria externă totală a scăzut cu 1 619 milioane euro; în structură, datoria negarantată public a scăzut cu 1 065 milioane euro, datoria autorităţii monetare s-a redus cu 331 milioane euro, iar datoria publică s-a diminuat cu 223 milioane euro.