Investiţiile străine au ajuns la 2 miliarde de euro, în primul semestru din 2016

16.08.2016

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat, în prima jumătate a anului, 2 036 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 561 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 475 milioane euro, conform datelor Băncii Naţionale a României.

De asemenea, în perioada ianuarie – iunie 2016, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 507 milioane euro, comparativ cu 374 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2015.

Astfel, în structură, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1 114 milioane euro, respectiv cu 1 067 milioane euro, balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 71 milioane euro, iar balanța serviciilor un excedent majorat cu 119 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 68 908 milioane euro la 30 iunie 2016 (78,1 la sută din total datorie externă), în scădere cu 2,5 la sută față de 31 decembrie 2015.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2016 nivelul de 19 348 milioane euro (21,9 la sută din total datorie externă), nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 2015.

În perioada ianuarie – iunie 2016, datoria externă totală a scăzut cu 1 778 milioane euro. În structură, datoria negarantată public a scăzut cu 1 250 milioane euro, datoria autorităţii monetare s-a redus cu 320 milioane euro şi datoria publică a scăzut cu 208 milioane euro.

 

 

Citiți și despre: